Årets viktigaste bok: Systematiskt brandskyddsarbete nu i ny upplaga

Fastighetsägarna använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies

Ok

Handbrandsläckare är exempel på punkter att inventera vid ett systematiskt brandskyddsarbete.

2015-12-16

Årets viktigaste bok: Systematiskt brandskyddsarbete nu i ny upplaga

Vi har lanserat en uppdatering av vår publikation Systematiskt brandskyddsarbete. Lagen om skydd mot olyckor kräver att brandskyddsarbetet införlivas i den dagliga förvaltningen. I vår uppdaterade brandskyddsskrift hittar du viktiga tips, checklistor och rekommendationer som kan förenkla brandskyddsarbetet. Rikard Silverfur, näringspolitisk expert Fastighetsägarna Sverige ansvarig för framtagande av skriften.

Varför har ni tagit fram denna skrift?

– Systematiskt brandskyddsarbete ska kunna nyttjas som handbok i främst de mindre fastighetsägarnas och bostadsrättsföreningarnas brandskyddsarbete. Det faller ett stort ansvar på fastighetsägaren att hantera brandskyddsarbetet gentemot hyresgäster och boende.

Vad är nytt från den gamla upplagan?

– Den gamla upplagan kom ut för mer än tio år sedan så det är mycket som vi har reviderat. Bland annat har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB ersatt Räddningsverket, nya uppdaterade regler för sotning och brandskyddskontroll finns nu med och förstås uppdatering av Boverkets byggregler. Vi har också förbättrat den bilaga (nr 69) som följer med brandskyddsklausulen till lokalhyreskontraktet i Fastighetsägarna Dokument. I vår nyutgåva har vi även kompletterat med information till boende om hur de kan skydda sig och sina grannar mot brand.

Hur hoppas du att skiften kommer att användas?

– Jag hoppas förstås att skriften tas emot väl och att den flitigt kommer att användas av fastighetsägare i arbetet med att förebygga brand. Skriften kommer även att användas som kursmaterial i vår kursverksamhet och i kursen Brandsäkra din fastighet. Att köpa, läsa och använda skriften Systematiskt brandskyddsarbete är en billig investering för att undvika brand!

Systematiskt brandskyddsarbete hittar du i Fastighetsägarna webbshop.

Kommentera

Kommentarer

Kommentera

Kommentera