Etiska frågor på dagordning

Fastighetsägarna använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies

Ok

Maria Åhrling, regeringens utredare om markägares möjligheter att få handräckning vis otlillåtna bosättningar

2016-02-12

Etiska frågor på dagordning

Fastighetsägarnas årliga etikseminarium gav en bred inblick i vilka aktuella frågor inom etikområdet som fastighetsägare är berörda av och hur branschorganisationen Fastighetsägarna arbetar med dessa frågor.

Mikael Gulliksson chefsjurist Fastighetsägarna Sverige arrangerade seminariet.

Varför behövs ett etikseminarium hos Fastighetsägarna? 

– Det är alltid viktigt att diskutera frågor om etik och god sed så att dessa frågor hålls levande. Samhället förändras och det påverkar naturligtvis även Fastighetsägarna och enskilda medlemmar. Det är viktigt att Fastighetsägarna även belyser nya samhällsföreteelser som påverkar hyresvärdar och hur problem som uppstår idag kan hanteras bättre i framtiden. De etiska frågeställningar som uppstår är ofta mångfasetterade. För att hjälpa hyresvärdar och bostadsrättsföreningar att följa etik och god sed i sin fastighetsförvaltning har vi tagit fram en ny broschyr, Etik och god sed för fastighetsägare. Denna broschyr innehåller ett grundläggande ramverk på området för etik och god sed i fastighetsförvaltningen. Broschyren kompletteras av riktlinjer och annat skriftligt material från bland annat Fastighetsägarna Sverige.

Under etikdagen pratade bland andra Fastighetsägarnas Stockholms chefsjurist Marie Öhrström om tiggeri och olovliga bosättningar och vad som gäller enligt lag och hur Fastighetsägarna arbetar för att hantera situationer där medlemmar vill ha hjälp och stöd. Även regeringens utredare om markägares möjlighet att få handräckning vid otillovliga bosättningar Maria Åhrling presenterade sitt uppdrag som ska redovisas senare i vår. 

Den nya diskrimineringsskriften En öppen bostadsmarknad lanserades även under seminariet. Diskrimineringslagen utvidgades under 2013 vilket gör att frågor om diskriminering nu kommit att få en starkare ställning. Mikael Gulliksson:

-         –  I vår nya skrift En öppenbostadsmarknad tydliggörs gränsen för en hyresvärd vad som är diskriminerande vid en uthyrning. Diskrimineringslagstiftningen är komplicerad och vi hoppas därför att skriften kan vara till nytta och att den kan bidra med att det blir lättare för fastighetsägare att undvika och motverka diskriminering.

Bilder från seminariet

Läs mer:

En öppenbostadsmarknad 
Etik och god sed för fastighetsägare

Ladda ner:

Faktablad Tiggeri och olovliga bosättningar
Faktablad Mutbrott

Kommentera

Kommentarer

Kommentera

Kommentera