Förhandlingsuppdrag måste ge utrymme för verkliga reformer

Fastighetsägarna använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies

Ok

2016-03-17

Förhandlingsuppdrag måste ge utrymme för verkliga reformer

Uppdraget som Claes Stråth fått visar att regeringen insett att det kollektiva förhandlingssystemet på hyresmarknaden fungerar illa i dag. Det välkomnar vi och ser fram emot att kunna bidra konstruktivt till hans uppdrag. Men vi vill varna för en övertro på betydelsen av justeringar på marginalen och att parterna kan befria politiken från ansvar. Att lappa och laga i dagens system kommer inte att långsiktigt skapa de förutsättningar som krävs för att det ska byggas tillräckligt många hyreslägenheter och att det befintliga bostadsbeståndet ska nyttjas mer effektivt. För det krävs riktiga strukturreformer som omfattar även hyressättningssystemet. Det säger Fastighetsägarna Sveriges vd, Reinhold Lennebo, i en kommentar till att regeringen utsett Claes Stråth till förhandlingsledare för ett utvecklat hyressättningssystem.

Regeringen har i dag gett den tidigare generaldirektören för Medlingsinstitutet, Claes Stråth, i uppdrag att som förhandlingsledare identifiera eventuella behov och ta fram förslag på hur dagens system för hyressättning kan utvecklas. Uppdraget ska redovisas senast den 10 maj 2016 och ske i samråd med Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO).

– Det kollektiva förhandlingssystemet har i dag inbyggda brister som gör det ineffektivt, omodernt och onödigt kostsamt. Att se över hur man inom dagens ramverk kan åstadkomma förbättringar är nödvändigt – och i en sådan process bidrar vi naturligtvis gärna konstruktivt – men det är inte tillräckligt. Vi tolkar därför uppdraget så att det ger utrymme också för tydliga reformer, säger Reinhold Lennebo.

– För att enas om ett reforminnehåll som får verklig effekt är tidsramen snäv. Vi hoppas därför att alla parter tar sig an uppgiften med en övertygelse om att det är nödvändigt att också tänka nytt, säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige. 

I 250 av Sveriges 290 kommuner råder bostadsbrist och det är framför allt hyreslägenheter som saknas. Tröstlösa kötider, obefintlig rörlighet, utbredd svarthandel och onödigt låga produktionsvolymen är några av de strukturproblem som tynger den tredjedel av bostadsmarknaden som utgörs av hyresbostäder. 

– För att främja nödvändiga investeringar i bostäder och utnyttja det befintliga bostadsbeståndet bättre är det angeläget att de pågående bostadssamtalen utmynnar i överenskommelser om strukturella reformer, inte småduttande i systemen, säger Reinhold Lennebo.

Boverket, OECD, IMF, EU-kommissionen, Hyresbostadsutredningen och regeringens senaste långtidsutredning är bara några av dem som under de senaste åren tydligt pekat på vilka reformer som bör genomföras.

– Varken regeringen eller parterna på hyresmarknaden kan ignorera en enig expertkår, det vore att slarva bort den unika möjlighet som bostadssamtalen och det nu aktuella uppdraget erbjuder. Priset för ett misslyckande kommer att bli högt för dagens och morgondagens regeringar som bär det yttersta ansvaret. Men framför allt blir det högt för alla dem som i dag och i morgon får svårt att finna den bostad de önskar, avslutar Reinhold Lennebo.

 
Kommentera

Kommentarer

Kommentera

Kommentera