Kapital inte problemet på bostadsmarknaden

Fastighetsägarna använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies

Ok

2016-02-01

Kapital inte problemet på bostadsmarknaden

Det är mycket som saknas på den svenska bostadsmarknaden men inte tillgång till kapital. Bristerna på den svenska bostadsmarknaden har analyserats grundligt av såväl utredningar och myndigheter som expertorganisationer. Ingenstans talas det om behovet av nya subventioner riktade till statliga och kommunala byggherrar. Det skriver Fastighetsägarnas chefekonom Tomas Ernhagen i en replik på Svenska Dagbladets debattsida.

Det är i en replik till arkitekten Jöran Lindvalls inlägg på Svenska Dagbladets debattsida som Tomas Ernhagen framför att det är inte brist på kapital som är det största problemet på bostadsmarknaden.

– Lindvall driver tesen att det är de börsnoterade bostadsbolagens enögda fokus på sina aktieägares intresse som ligger bakom dagens bostadskris. Bostadsproduktionen läggs då på en nivå som maximerar vinsten och nyproduktionen blir lägre, menar Lindvall. Det konstiga är snarare varför inte andra entreprenörer sätter spadarna i marken och börjar bygga, om det nu finns lågt hängande frukter att plocka, säger Tomas Ernhagen.

– Det är en lite märklig slutsats med tanke på att tillgången till kapital för bostadsbyggande är så gynnsam nu. Bankerna utgör sällan en bromskloss och de stora institutionerna allokerar mer och mer kapital till fastighetsinvesteringar. Nej, just tillgången till kapital är inte det stora problemet på dagens bostadsmarknad, säger Tomas Ernhagen. 

Bostadsmarknaden och särskilt bostadsbristen diskuteras nu mer allt intensivt. Men för att kunna lösa problemen behöver vi ta avstamp i de omfattande analyser som gjorts av orsaken till problematiken på bostadsmarknaden anser Tomas Ernhagen.

– Det är mycket som saknas på den svenska bostadsmarknaden, dock inte tillgång till kapital. Enligt flera internationella organisationer och nationella utredningar handlar det framför allt om att förenkla och förkorta planprocessen, att öka tillgången på planlagd mark i attraktiva områden samt att förbättra utnyttjandet av det befintliga bostadsbeståndet genom förändringar i hyressättningssystemet och boendeskatter. Ingenstans talas det om behovet av nya subventioner riktade till statliga och kommunala byggherrar, säger Tomas Ernhagen.

Kommentera

Kommentarer

Kommentera

Kommentera