Krav på personalliggare införs på byggen

Fastighetsägarna använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies

Ok

Foto: Sofia Sabel. Krav på personalliggare inom byggbranschen införs 1 januari 2016 och gäller vid samtliga typer av byggnationer: om-, till- och nybyggnader, reparations- och underhållsarbete, anläggning och rivning.

2015-12-22

Nu införs krav på personalliggare på byggen

Från 1 januari kräver Skatteverket att det finns elektroniska personalliggare på alla byggarbetsplatser. Kravet omfattar alla typer av byggnationer och innebär att byggherren har ansvar för att samtliga personers närvaro på byggarbetsplatsen registreras.

De nya kraven på personalliggare inom byggbranschen införs 1 januari 2016. Kravet på personalliggare gäller vid samtliga typer av byggnationer: om-, till- och nybyggnader, reparations- och underhållsarbete, anläggning och rivning. Dessutom gäller samma krav på personalliggare för städning och bevakning eller andra typer av tjänster som stödjer byggverksamheten.
 

Reglerna gäller för alla arbeten som påbörjas från 1 januari 2016 men även byggen som påbörjats tidigare, om projektet beräknas pågå till efter den 30 juni 2016.

– Alla fastighetsägare som utför byggnadsarbeten i egenskap av byggherre kommer omfattas av de nya bestämmelserna. Det är därför viktigt att redan vid upphandling av byggtjänster ha med en skrivning i avtalet om hur kravet på personalliggare ska hanteras, säger Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna Sverige och förvaltningsexpert.

Ansvaret att tillhandahålla personalliggare och anmäla byggverksamhet kan skriftligen överlåtas till den entreprenör som fått i uppdrag att självständigt svara för arbetet. Möjligheten att delegera ansvaret gäller om entreprenören fått i uppdrag att självständigt svara för arbetets utförande, till exempel en generalentreprenör.

– Vid delade entreprenader kvarstår dock alltid ansvaret för personalliggare hos byggherren. Ansvaret kan heller inte överlåtas till en underentreprenör, säger Rikard Silverfur och fortsätter.

– För att underlätta för byggherrar har Fastighetsägarna tillsammans med bl a HSB och Byggherrarna enats om en standardskrivning för hur ansvaret för personalliggare kan delegeras till en entreprenör, säger Rikard Silverfur.

Läs mer i vårt faktablad om de nya kraven på personalliggare.

Byggherrar ska anmäla byggarbetsplatser till Skatteverket minst 14 dagar innan arbetet påbörjas. Det kan göras via Skatteverkets e-tjänst


 

Kommentera

Kommentarer

Kommentera

Kommentera