Lösningen på bokrisen är en "slow-fix"

Fastighetsägarna använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies

Ok

2016-02-23

Lösningen på bokrisen är en "slow-fix"

Den svenska bostadspolitiska modellen fungerar inte längre. Det märks i form av akut bostadsbrist, en byggtakt som inte hänger med befolkningsökningen, otillräcklig rörlighet och omfattande svarthandel med hyreskontrakt. Bostadskrisen kan bara lösas genom en slow-fix där vi ser bostadsmarknaden som en helhet. Det skriver Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige, på SVT Opinion.

Med ett av Europas kraftigaste urbaniseringstryck och en omfattande flyktinginvandring har krisen på bostadsmarknaden satts i blixtbelysning. Sverige behöver fler bostäder, både för ägande och för att hyra. Det skriver Fastighetsägarna Sveriges vd, Reinhold Lennebo, i en debattartikel på SVT Opinion

– Så länge det svenska hyressättningssystemet håller tillbaka investeringsviljan hos företag som kan bygga ännu fler hyresrätter och samtidigt fortsätter locka hyresgäster och hyresvärdar att omvandla hyresrätter till bostadsrätter kommer behoven inte att kunna mötas av ett ökat utbud, säger Reinhold Lennebo.

På allt fler orter fungerar hyresmarknaden som en ren bytesmarknad, där du behöver ha en hyresrätt för att kunna byta till dig en annan. Det får till konsekvens att den som vill in på bostadsmarknaden är hänvisad till att köpa sitt boende, ofta med mycket stora kontantinsatser. 

– Alternativt, om du saknar kötid eller kapital, är du helt hänvisad till en osäker andrahandsmarknad eller i värsta fall den illegala marknaden för svarta hyreskontrakt.Den stängda hyresmarknaden gör att efterfrågan på bostäder flyttas över till bostadsrätts- och villamarknaden. Lösningen på bokrisen är en ”slow fix” och ligger i att se bostadsmarknaden som en helhet och inte som två separata marknader, en hyresmarknad och en marknad för egnahem och bostadsrätter, med helt olika lösningar, säger Reinhold Lennebo. 

– Ökad rörlighet är kanske den enskilt viktigaste åtgärden för att öka utbudet av åtkomliga bostäder. De billiga bostäderna byggs inte, de finns redan i beståndet. Det stimulerar samtidigt efterfrågan och därmed byggandet av såväl bostadsrätter som egnahem och hyreslägenheter. Bostadsmarknaden för olika upplåtelseformer hänger ihop och politiska reformdiskussioner kan inte utgå från någon annan verklighet än den som finns. Reformer för det ägda beståndet bör därför kombineras med reformer för det hyrda, och där står det av experter i både Sverige och utomlands hårt kritiserade hyressättningssystemet förstås i fokus, säger Reinhold Lennebo och fortsätter. 

– Vägen till en fungerande bostadsmarknad där även hyresmarknaden reformeras är en långsiktig process i flera steg. I ett första steg bör fokus för det hyrda beståndet ligga på avtalsfrihet vid nyproduktion, där hyresgäst och hyresvärd kan komma överens om hyresnivå, årliga hyresjusteringar och andra villkor. Det ger bättre ekonomisk förutsägbarhet och trygghet för både hyresgäster och fastighetsägare. För de senare vore det både i sak och som en politisk signal ett incitament för att investera i ökad nyproduktion. 

En vanlig och ofta relevant invändning är att radikala reformer på hyresmarknaden inte bör genomföras vid stor bostadsbrist för att undvika skenande hyror.

– Som argument för att inget förändra håller det emellertid inte. Det vore ansvarslöst att bara stå och titta på när problemen växer ytterligare. Om det finns en fördelningspolitiskt grundad oro för att vår bransch ska göra så kallade windfall gains på reformer är vi naturligtvis villiga att diskutera hur det kan balanseras. Det vi söker är reformer för en bättre fungerande bostadsmarknad, inte kortsiktiga vinster i våra medlemsföretags bokslut, avslutar Reinhold Lennebo.

Kommentera

Kommentarer

Kommentera

Kommentera