Almedalen: Våra experter diskuterar

Fastighetsägarna använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies

Ok

2017-07-07

Almedalen: Våra experter diskuterar

Fastighetsägarnas experter har deltagit i en mängd olika debatter och samtal under Almedalsveckan i Visby. Våra budskap hördes bland annat på seminarier som handlade om att injicera staden med kultur, om hyressättning, elbilsladdning, hemlöshet, skattepolitik, tillgänglighet och hållbarhet. Här kan du läsa mer om några av de seminarierna som vi deltog i.

Samtal om skattesituatíonen
Ulla Werkell, skattejurist Fastighetsägarna Sverige, och Lennart Sten, ordförande Fastighetsägarna Sverige, deltog tillsammans med Sabos vd Anders Nordstrand och Hyresgästföreningens ordförande Marie Linder i ett gemensamt seminarium om skattesituationen för hyresrätten. På seminariet framförde Fastighetsägarna att regeringens skattepolitik med kraftigt begränsade ränteavdrag och paketeringsutredningens förslag om höjd skatt på fastighetsbolag kommer slå hårt mot investeringar i bostäder och lokaler. Detta är en försämring som regeringen inte kan blunda för. Därutöver framfördes också förslag på införande av en låg moms på hyran, skattefria underhållsfonder och slopad fastighetsskatt på hyresrätter, som var tre gemensamma reformförslag från Fastighetsägarna, Sabo och Hyresgästföreningen.

Diskussioner om hyressättningssystemet
På ett seminarium anordnat av Sabo diskuterade Martin Lindvall, samhällspolitisk chef Fastighetsägarna Sverige, tillsammans med representanter från Hyresgästföreningen och rikdagsledamöter frågan om hur hyressättningssystemet måste utvecklas för att skapa förutsättningar för ökade investeringar i hyreslägenheter. Martin Lindvall deltog även i ett seminarium av MSCI där hyresgästutredningens förslag om utökat hyresgästinflytande vid renoveringar och den problematik som det medför för fastighetsägare diskuterades.

Samtal om bostadsbyggande
Fastighetsägarnas chefekonom Tomas Ernhagen ledde ett samtal med branschföreträdare om hur byggkostnadernas fördelas på olika kostnadsslag och där det tylidgt framkom att skatter i olika former utgör merparten av kostnaden. Tomas Ernhagen deltog även i ett seminarium om den höga byggtakten, där det diskuterades hur finansiella regleringar som bolånetak och amorteringskrav gör det allt svårare för hushåll att efterfråga nyproducderade bostäder. Bostadsbyggande och skillnaden i boendekostnad mellan hyresrätt och bostadsrätt var ytterligare ett seminarieämne för Tomas Ernhagen, där Fastighetsägarna lyfte kompensationen för risktagande som en faktor.

Samtal om laddinfrastruktur

På Ellevios samtal om elbilar och laddinfrastruktur berättade Anni Carpelan, utvecklingschef på Fastighetsägarna Stockholm, att investering i laddstolar höjer värdet på fastigheten. Elbilpool är också nästa stora grej enligt Anni.  
 
Samtal om hur man undviker att bygga ett nytt miljonprogram
Under ett samtal arrangerat av Centerpartiet på temat hur man undviker att bygga ett nytt miljonprogram, berättade Helena Olsson, chef stadsutveckling och samhälle på Fastighetsägarna Stockholm, att det är viktigt att utgå från människorna och sätta deras behov i centrum när man planerar och bygger städer. Hon menade att den strategin leder till att det praktiska och tekniska faller sig naturligt på plats och skapar bra förutsättningar för att undvika en inbyggd segregation. 
 
Samtal om att injicera staden med kultur
Dagens Industri och White Arkitekter arrangerade ett samtal om hur man säkerställer att kultur blir en naturlig del av stadsplaneringen och byggprocessen.  Rudolf Antoni, vice vd och näringspolitisk chef på Fastighetsägarna GFR, menade att kultur genererar lönsamhet och är ett viktigt incitament för fastighetsägare. 
 
Samtal om tillgänglighet
På ett seminarium om tillgänglighet arrangerat av SPF Seniorerna, DHR, Hissförbundet, Parasport Sverige, menade Reinhold Lennebo, vd på Fastighetsägarna Sverige, att vi behöver bygga bostäder med en kvalitet som vi är stolta över om 100 år, där också tillgänglighetskravet är en förutsättning och en självklarhet. 
 
Samtal om stadsutveckling med social hållbarhet
Riksbyggen arrangerade ett samtal om stadsutveckling med social hållbarhet i fokus. Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige, menade att det är viktigt med valfrihet, blandade upplåtelseformer och olika fastighetsägare för att skapa förutsättningar för social hållbarhet. Idag finns stor kunskap om hur man bygger en hållbar stad redan från början, därför klarar sig dagens nya bostadsområden bra. 
 
Seminarium om ny stadspolitik
På seminariet som handlade om en ny stadspolitik och som arrangerades av Svensk Handel, Sveriges Centrumutvecklare, Fastighetsägarna Sverige, Svenska stadskärnor, Visita, fick Karolina Skog, ansvarig minister för stadsutveckling, svara på förväntningar och frågor från panelen kring det förslag på stadspolitik som regeringen arbetar med och som kommer att presenteras till hösten. 
 
Panelen som bestod av Karin Johansson, vd Svensk Handel, Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige, Eva Östling, vd Visita, Björn Bergman, vd Svenska Stadskärnor och Marlene Hassel, ordförande Sveriges Centrumutvecklare efterfrågade en politik som ska stödja, inte styra. Panelen vill att politiken gynnar tillväxt, stödjer nya idéer och har ett helhetsperspektiv. 
Reinhold Lennebo, vd på Fastighetsägarna Sverige, framförde sina förväntningar på den nya stadspolitiken: 
 
 Jag hoppas på en politik som uppmuntrar till nytänkande, helhetstänkande och långsiktiga villkor för fastighetsmarknaden. Men många av de frågor som berör fastighetsutveckling bereds idag av andra departement som tar fram förslag och beslut som motverkar byggande och investeringar som är förutsättningar för stadsutveckling, sa Reinhold Lennebo.
 
Seminarium om urbanisering och sydsvenska gaseller
På tisdagen under Almedalsveckan anordnade Fastighetsägarna Syd och Øresundsinstittutet ett seminarium om urbanisering och regional tillväxt utanför storstäderna. På seminariet framkom bland annat att Stockholms arbetsmarknad är viktig för sysselsättning i flera större sydsvenska städer, bland annat i form av arbetspendling. Skåne har dessutom en unikt arbetsmarknad med tillgång till två huvudstäder i en kombination av Öresundsbron, Helsingborg-Helsingörfärjorna och flera flygplatser som ger snabb tillgång även till arbetsmarknaden i Stockholm. Samtidigt är det också ett tecken på hur viktig infrastrukturen är för städernas utveckling där snabbare tågförbindelser till Stockholm just nu är i fokus.
 
Kommentera

Kommentarer

Kommentera

Kommentera