Fastighetsägare bör inventera servitut och nyttjanderätter

Fastighetsägarna använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies

Ok

Ett servitut kan exempelvis gälla elledningar dragna över en grannfastighet.

2018-01-24

Fastighetsägare bör inventera servitut och nyttjanderätter

Lantmäteriet förbereder en rensning av servitut och nyttjanderätter inskrivna före 1 juli 1968 i fastighetsregistret. Uppgifterna kommer från 2019 tas bort om Lantmäteriet inte får in någon begäran om förnyelse. Fastighetsägarna uppmanar därför fastighetsägare att inventera äldre servitut och nyttjanderätter och förnya dem.

Lantmäteriet kommer från 2019 rensa fastighetsregistret på servitut och nyttjanderätter som är inskrivna före 1 juli 1968 om ingen skriftlig begäran om förnyelse inkommer till Lantmäteriet. Rensning av fastighetsregistret görs för att förbättra kvaliteten på uppgifterna i registret i enlighet med bestämmelserna i den så kallade förnyelselagen. Lantmäteriet uppskattat antalet berörda inskrivningar till cirka 500 000. 

– Det är viktigt att alla som innehar ett gällande avtalsservitut eller nyttjanderätt som upplåtits före 1 juli 1968 begär att inskrivningen förnyas för att säkerställa att rättigheten består, säger Fastighetsägarna Sveriges chefsjurist Marie Öhrström och fortsätter.

– Om en äldre inskrivning av ett servitut eller nyttjanderätt inte förnyas gäller fortfarande rättigheten men själva inskrivningen kommer inte längre finnas kvar. Det kan därför i praktiken bli svårt för rättighetshavaren att åberopa rättigheten mot en ny fastighetsägare. Är rättigheten inskriven är den däremot skyddad vid en äganderättsövergång. 

Vissa rättigheter behöver inte förnyas, exempelvis tomträttsupplåtelser. Mer information finns på Lantmäteriets webbplats. Behöver du hjälp att hantera servitut och nyttjanderätter? Kontakta Fastighetsägarna i din region.

 
Kommentera

Kommentarer

Kommentera

Kommentera

 • Kommentar av Anders Waldenström • 2018-01-25 16:30

  Hej!
  Är ägare till Spetsbergen 12 med servitut från 1929 om att väg skall hållas öppen po ugn erhållas som genomgångs och körväg med en bredd av minst 4 m.
  Är detta en form av servitut som måste anmälas för att "överleva" som antyds i det senaste nyhetsbrevet?

  Kommentaren är rapporterad
 • Kommentar av Marie • 2018-01-25 17:26

  Hej Anders!
  Om det är ett officialservitut behöver det inte förnyas men om det är ett avtalsservitut bör det registreras på nytt. Kontakta Lantmäteriet för information om ditt servitut behöver förnyas. De kan hjälpa dig.
  Marie