Fastighetsägarna föreslår regelförenklingar för ökat samhällsansvar, fler bostäder och arbetsplatser

Fastighetsägarna använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies

Ok

2017-12-19

Fastighetsägarna föreslår regelförenklingar för ökat samhällsansvar, fler bostäder och arbetsplatser

Fastighetsägarna föreslår 12 regelförbättringar för att underlätta för fastighetsföretag att ta ökat samhällsansvar samt bidra till fler bostäder och arbetsplatser. Förslagen är en del av det omfattande regelförenklingspaket som tagits fram av näringslivet för att förenkla företagandet, stärka konkurrenskraften och bidra till fortsatt tillväxt.

Antalet företagare som anser att det blivit svåra att följa statliga regler har blivit dubbelt så många på fyra år. Det visar den årliga undersökning som Näringslivets regelnämnd NNR genomför bland företagare om regelförändringar. Samtidigt har de administrativa kostnaderna ökat med 1,2 miljarder kronor per år de senaste fyra åren enligt Tillväxtverket. 

– Enkla, tydliga och välmotiverade administrativa regler är grunden för att företag ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet och kunna leverera tjänster och produkter av bra kvalitet. I våra förslag har vi satt ett särskilt fokus på förslag som kan bidra till ökad möjlighet för fastighetsföretag att ta ett ökat samhällsansvar samt ge bättre förutsättningar för investeringar för fler bostäder och arbetsplatser, säger Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna. 

12 regelförbättringar för hållbara städer och fler arbetsplatser och bostäder
Fastighetsägarna har i sitt arbete för regelförenklingar ett särskilt fokus på regler som kan förbättras för att skapa fler och bättre arbetsplatser, bostäder och lokaler men också bättre och mer hållbara städer och stadsmiljöer. Nio av förslagen är framarbetade av Fastighetsägarna:

  • Gör kravet på personalliggare i byggverksamhet till ett renodlat arbetsgivaransvar
  • Borttagande av överkrav på byggarbetsmiljösamordnare vid mindre arbeten
  • Flexiblare regler för kraven på utblick
  • Utvidgad rätt att ta felparkerade fordon på privat mark i anspråk för fordringar på skatt och avgift
  • Förenkla reglerna för energideklarationer och avskaffa kravet på tredjepartskontroll
  • Undvik dubbelreglering genom energikartläggning och energideklaration
  • Färre riksintressen
  • Minska samrådskretsen i PBL 
  • Underlätta medborgardriven stadsutveckling genom en-väg-in till kommunen

Utöver ovanstående förslag ansluter sig Fastighetsägarna till ytterligare tre av de totalt 72 förbättringsförslagen; minskat strandskydd, öppna geodata, samt slopat avdragsförbud för stadigvarande bostad.


Konkurrenskraftiga regler måste vara enkla, tydliga och rimliga
De statliga regler som finns för näringslivet måste ha som utgångspunkt att vara enkla, tydliga, långsiktiga och rimliga för att skapa goda förutsättningar för ett starkt näringsliv som kan bidra till samhällsbygget.

– Tyvärr har både den nuvarande och tidigare regeringar utmärkt sig genom att överimplementera EU-lagstiftning. Det finns också nationella regler som upplevs långtgående och betungande. Här behöver regeringen tänka om och se till att regler är rimliga och inte mer långtgående än nödvändigt. Det krävs för att vi ska kunna bevara vår konkurrenskraft och för att öka fastighetsföretagens investeringar i stadsutveckling, bostäder och lokaler, säger Rikard Silverfur.

Näringslivets förslag till regelförbättringar i Sverige 2018-2022
Näringslivets Regelnämnd NNR har tillsammans med sina medlemmar tagit fram 72 konkreta regelförbättringsförslag inom 17 olika regelområden. Förslagen syftar till att ge riksdag och regering näringslivets prioriteringar i arbetet med regelförbättring under kommande mandatperiod. Tolv förslag som har direkt koppling till fastighetsbranschens möjlighet att bidra till hållbar stadsutveckling. Läs rapporten Näringslivets förslag till regelförbättringar.

Kommentera

Kommentarer

Kommentera

Kommentera