Fastighetsägarnas Konjunkturfokus: Skugga över bostadsmarknaden

Fastighetsägarna använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies

Ok

2017-10-31

Fastighetsägarnas Konjunkturfokus: Skugga över bostadsmarknaden

Världsekonomin växer stabilt de kommande åren och ger bra stöd år Sveriges ekonomi. Det tillskottet uppväger dock inte den negativa effekt som följer av minskade bostadsinvesteringar och svagare privatkonsumtion. Riksbankens första räntehöjning dröjer därmed till slutet av 2018. Det spår Fastighetsägarna i sin senaste konjunkturprognos.

– Under de senaste åren har den svenska tillväxten varit starkt beroende av bostadsinvesteringar och privatkonsumtion. Dynamiken mellan dessa fungerar bra när hushåll och företag räknar med att bostadspriserna ska öka. Bryts förväntningar kan den positiva dynamiken snabbt vändas i sin motsats, säger Fastighetsägarnas chefekonom Tomas Ernhagen.

Den senaste tidens turbulens på bostadsmarknaden ger därför anledning till oro. Hushållens privatkonsumtion och deras efterfrågan på bostäder har till en del drivits av förväntningar om stigande bostadspriser. Samma sak gäller bostadsproduktionen, inklusive produktionen av hyresrätter, vars värdeutveckling ytterst drivs av möjligheten att ombilda till bostadsrätter. 

Den skugga som fallit över bostadsmarknaden under den senaste tiden, fördjupas av olika åtgärder som just nu utreds och planeras av politiker och myndigheter. Om dessa blir verklighet ökar fastighetsföretagens kostnader, vilket i sin tur kan leda till att det byggs 25 000–35 000 färre bostäder under den kommande tioårsperioden. Det är en minskning av bostadsbyggandet i samma storleksordning som under Greklands- och Eurokrisen 2011–2012. 

– Hyresrättsproduktionen tyngs dessutom av det synnerligen illa fungerande kollektiva hyresförhandlingssystemet. Under de två senaste åren har detta genererat realt fallande hyresnivåer. Det mesta tyder på att så även kommer att ske under 2018. Det är en mycket dålig signal för den som vill investera långsiktigt i hyresrätter, säger Tomas Ernhagen.

 

Fastighetsägarna Sveriges prognoser
Sverige (procent) 2016 2017 2018 2019
BNP (kalenderkorr) 3,1 3,0 2,1 1,8
Arbetslöshet 6,9 6,7 6,7 6,7
KPI (årsgenomsnitt) 1,0 1,8 1,7 2,1
Reporänta (december) -0,5 -0,5 -0,5 0,0

 

 

Kommentera

Kommentarer

Kommentera

Kommentera