Fokusera på näringslivets förutsättningar vid infrastruktursatsningar

Fastighetsägarna använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies

Ok

2017-11-16

Fokusera på näringslivets förutsättningar vid infrastruktursatsningar

Ökat bostadsbyggande och förbättrade transporter för näringslivet är Trafikverkets utgångspunkt för satsningar på utbyggd infrastruktur som görs i den nationella transportplanen fram till 2029. Det är bra men inte tillräckligt för att skapa bättre villkor för näringslivet. Det skriver Fastighetsägarna i sitt remissvar på Trafikverkets förslag.

Fastighetsägarna välkomnar i remissvaret särskilt att regeringen i direktiven till Trafikverket pekat ut ”investeringar för ett ökat bostadsbyggande” samt ”förbättra förutsättningarna för näringslivet” som två av sex prioriterade samhällsutmaningar vid infrastruktursatsningar. 

– Infrastruktursatsningar bör i första hand riktas till att skapa värden som resulterar i ett ökat byggande av bostäder, handel och lokaler. Kunskapsöverföring och matchningseffekter, och dess betydelse för innovation och nationell tillväxt underlättas främst av infrastruktursatsningar för ökad tillgänglighet och täthet i städer och inom lokala arbetsmarknader, säger Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna. 

Investeringar för ett ökat bostadsbyggande

Fastighetsägarna ser positivt på och välkomnar Trafikverkets analys av hur infrastrukturinvesteringar leder till ökat bostadsbyggande, men anser samtidigt att området inte är tillräckligt utrett. 

– Det är otillfredsställande att dagens uppskattning av stora infrastruktursatsningars bidrag till ökat bostadsbyggande inte baseras på kunskapsanalyser utan är resultat av förhandlingar samt budgivning mellan kommuner och en statlig förhandlingsperson, säger Rikard Silverfur och fortsätter. 

För att möjliggöra ett effektivt resursutnyttjande och kunna avgöra vilken prioriteringen som bör genomföras anser Fastighetsägarna att den etablerade fyrstegsprincipen – tänk om, optimera, bygg om och bygg nytt – även ska utgöra grunden för satsningar i infrastruktur som främjar bostadsbyggandet.

Förbättra förutsättningar för näringslivet

Fastighetsägarna anser att fastighetsbranschens behov inte är tillräckligt beaktat i förslaget. Fastighetsägarna anser att Trafikverket behöver bredda sin analys kring den prioriterade samhällsutmaningen ”Förbättra förutsättningar för näringslivet”. Fler näringslivsgrenar måste beaktas och fler aspekter än näringslivets transporter (med huvudfokus på godstransporter) vägas in i beslut om val av åtgärder.

– Fastighetsbranschen står för mellan 7 och 8 procent av Sveriges samlade BNP och fastighetsföretag förvaltar motsvarande 2 500 miljarder i taxeringsvärde. Förbättrade förutsättningar för fastighetsbranschen är ur nationell synpunkt därför minst lika viktig som för andra näringsgrenar, kanske till och med viktigare. Trafikverket behöver därför göra en analys av hur infrastruktursatsningar kan förbättra förutsättningar för fastighetsbranschen, säger Rikard Silverfur.

Kommentera

Kommentarer

Kommentera

Kommentera