Investerare prioriterar hållbarhet allt högre

Fastighetsägarna använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies

Ok

Helena Lindahl, Storebrand/SPP, Tobias Fransson, Fjärde AP-fonden, och Maria Sandell, Kungsleden, vid presentationen av de nordiska resultaten i GRESB.Helena Lindahl, Storebrand/SPP, Tobias Fransson, Fjärde AP-fonden, och Maria Sandell, Kungsleden, vid presentationen av de nordiska resultaten i GRESB.

2017-10-27

Investerare prioriterar hållbarhet allt högre

Fler och fler investerare efterfrågar hållbarhetsredovisningar inför investeringsbeslut. Det är den tydligaste trenden när de senaste resultaten i den internationella hållbarhetsundersökningen GRESB presenterades vid ett seminarium hos Fastighetsägarna.

GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) är ett benchmarkingverktyg som mäter och utvärderar hållbarhetsarbete inom fastighetsbolag ur ett investerarperspektiv. Kurvan för det sammanvägda hållbarhetsindexet fortsätter, liksom tidigare år, att peka uppåt. Men den tydligaste trenden är ändå att antalet bolag som rapporterar in till GRESB ökat markant. 

I det efterföljande panelsamtalet talade Tobias Fransson, chef alternativa investeringar på Fjärde AP-fonden, just om hur mängden data gör hållbarhetsaspekterna allt mer komplexa att hantera. Men rapporteringsverktyg som exempelvis GRESB blir ett viktigt verktyg för att som investerare kunna ställa rätt frågor. Till Fastighetstidningen sa Tobias Fransson:

– För oss blir det allt viktigare att hållbarhetsarbetet och bolagets affärsmodell verkligen hänges samman. När vi stämmer av med vd:ar märker vi att hållbarheten fortfarande inte är helt integrerad i verksamheten.

En fråga som diskuterades var vad som blir nästa steg när alltfler bolag uppvisar toppresultat.

– Där tycker jag att det är positivt att GRESB tar upp fler aspekter av hållbarhet. Som inkludering och mångfald, där finns det stora utvecklingsmöjligheter, sa Maria Sandell, hållbarhetschef, Kungsleden.

Helena Lindahl, senior portföljförvaltare på Storebrand, betonade hur hållbarhetsfrågorna i stort tagit ett större utrymme i hennes riskanalyser.

– Att bedöma risk för tio år sedan handlade till största delen om att se ränterörelser och den typen av aspekter. Nu är det en självklarhet att analysen måste inkludera hållbarhetsaspekter.

 
Kommentera

Kommentarer

Kommentera

Kommentera