Konsumentfrånvänt att bygga vidare på förlegad hyresmodell

Fastighetsägarna använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies

Ok

2017-10-09

Konsumentfrånvänt att bygga vidare på förlegad hyresmodell

Det kommer inte byggas fler hyresrätter för att regeringen gör marginella justeringar av presumtionshyresmodellen. Det är både konsumentfrånvänt och förlegat att bygga vidare på en föråldrad hyresmodell som utgår från byggkostnader och inte från hyresgästernas värderingar. Det skriver Fastighetsägarna i sitt remissvar på Presumtionshyresutredningen.

Presumtionshyresutredningen har haft i uppdrag att utreda hur modellen för presumtionshyror kan ändras för att öka att antalet nybyggda hyresrätter. Systemet med presumtionshyror infördes 2006 och utgår från produktionskostnaderna för ett nybyggt hyreshus. 

– Presumtionshyra måste förhandlas med Hyresgästföreningen. Ett systemfel med presumtionshyresmodellen är att ju högre byggkostnader du har desto högre hyra kan du få i förhandlingarna med Hyresgästföreningen. Drivkrafterna saknas helt enkelt för att sänka kostnaderna och förbättra byggprocessen. Tvärtom riskerar modellen med presumtionshyror att driva fram högre byggkostnader eftersom det ger högre hyror, säger Marie Öhrström, chefsjurist på Fastighetsägarna Sverige och expert i utredningen.  

Presumtionshyror är ett undantag från det den vanliga modellen för hyror, den så kallade bruksvärdesmodellen, som till skillnad från presumtionshyrorna utgår från hyresgästernas värderingar av boendet när hyror sätts. Så sent som 2010 beslutade riksdagen att avskaffa den tidigare självkostnadsprincipen som styrande för hyrorna i de kommunägda bostadsbolagen och att istället förstärka hyresgästernas värderingar av boendet när hyror sätts.

– Det är inte ansvarsfullt av våra politiker att lappa och laga i en presumtionshyresmodell som de flesta i fastighetsbranschen inte vill ha och som fokuserar på byggkostnader istället för hyresgästernas värderingar. Kostnadsbaserad hyra är förlegad och konsumentfrånvänd. Det kommer inte att öka antalet nybyggda lägenheter, säger Marie Öhrström och fortsätter.

– Istället för en fortsättning på presumtionshyror vill vi ha en friare hyressättning i nybyggda lägenheter, som utgår från hyresgästernas värderingar och med ett fortsatt starkt konsumentskydd för hyresgästen. Det skulle ge långsiktigt goda villkor för de som investerar i, förvaltar och utvecklar hyresrätter och skapa förutsättningar för fler nybyggda hyresrätter för olika kundgrupper med olika önskemål och förutsättningar, avslutar Marie Öhrström.

Läs Fastighetsägarnas remissvar på Presumtionshyresutredningen

Kommentera

Kommentarer

Kommentera

Kommentera