Nödvändigt men otillräckligt för bostäder till resurssvaga

Fastighetsägarna använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies

Ok
2018-05-08

Nödvändigt men otillräckligt för bostäder till resurssvaga

I dag överlämnades betänkandet Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar till bostadsminister Peter Eriksson. Utredaren Hanna Wiik föreslår bland annat en förändring av bostadsförsörjningslagen, med ansvar och uppgifter för Boverket, länsstyrelserna, regionerna och kommunerna att gemensamt uppdatera problembilden och planera för en fungerande bostadsförsörjning som når alla.

I utredningens tilläggsdirektiv från juli 2017 ingick att särskilt analysera om det finns behov av vägledning eller kompletterande kommunala verktyg i syfte att underlätta arbetet med bostadsförsörjningsfrågor för grupper med svag ställning på bostadsmarknaden. 

– Alla tjänar på att det byggs fler bostäder. För dem med sämst betalningsförmåga är det dock viktigt att det allmänna betraktar bostadsförsörjningsansvar som mycket mer än en fråga om byggande. Möjligheter att finna bostäder i det befintliga beståndet och bostadspolitiska åtgärder som med större träffsäkerhet än i dag stärker deras ställning på bostadsmarknaden är viktigare, säger Martin Lindvall, samhällspolitisk chef hos Fastighetsägarna Sverige och expert i utredningen. 

Kommunernas socialtjänster tvingas i dag ta ett ansvar långt utöver vad socialtjänstlagen kräver för att hjälpa personer utan andra problem än att de saknar tillräckligt med pengar, kontakter och/eller kötid för att av egen kraft ordna sitt boende. Den korta utredningstiden har emellertid inte medgett någon fördjupning i vilka nya eller förändrade verktyg som skulle förbättra situationen för denna växande grupp.

– Med den begränsade tid som regeringen medgav har utredaren gjort rätt i att fokusera på hur det allmänna kan bli bättre på att analysera de faktiska stödbehoven. Vi pekar i Fastighetsägarnas egen rapport om den sociala bostadspolitiken på behovet av insatser som utgår från individuella förutsättningar och då är det viktigt att det finns rutiner för att identifiera dessa, avslutar Martin Lindvall.

– Den akuta situationen i flera kommuner gör det angeläget att se över hur den sociala bostadspolitiken kan utvecklas, med fler och mer träffsäkra stödåtgärder att använda för både stat och kommun. Förslag och inspiration saknas inte och jag hoppas att nästa regering skyndsamt kan ta sig an detta, säger Martin Lindvall. 

 
Kommentera

Kommentarer

Kommentera

Kommentera