Ny branschgemensam mall för samråd vid renoveringar

Fastighetsägarna använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies

Ok

2017-12-20

Ny branschgemensam mall för samråd vid renoveringar

Fastighetsägarna har tillsammans med SABO och Hyresgästföreningen tagit fram en branschgemensam mall för att underlätta lokala samrådsprocesser mellan bostadsföretag och hyresgäster i samband med genomgripande ombyggnader. Mallen kan användas av hyresvärdar som vill formalisera boendedialogen vid större renoveringar.

När ett hyreshus ska byggas om, till exempel för att rörstammarna behöver renoveras, är det många hyresvärdar som väljer att låta hyresgästerna vara delaktiga i ombyggnadsprocessen. Det kan ske på olika sätt, till exempel genom direkt dialog med varje hyresgäst eller strukturerade samrådsprocesser för större ombyggnader där hyresgästerna representeras i en samrådsgrupp. För att underlätta samrådsprocessen har SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen gemensamt arbetat fram en avtalsmall som kan användas av lokala parter som vill teckna så kallade samrådsavtal inför genomgripande ombyggnader, till exempel stambyten.

– Vi vet att de flesta hyresvärdar redan arbetar aktivt med boendedialoger inför större renoveringar. För de hyresvärdar som vill formalisera processen fungerar det här avtalet som ett stöd, med en tydlig balans mellan hyresvärdens och hyresgästernas behov, säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.

Avtalsmall ett sätt att underlätta samrådsprocessen
Vid renoveringar och större ombyggnader kan man som hyresvärd arbeta med frivilliga samrådsavtal för att underlätta dialog och delaktighet från hyresgästernas sida. Den branschgemensamma avtalsmallen för samråd kan då användas som utgångspunkt när en hyresvärd och Hyresgästföreningen (som hyresvärden har förhandlingsordning med) ska komma överens om hur samrådsprocessen vid en större ombyggnad ska gå till.

Parterna kan välja vilka hus som ska omfattas av samrådsavtalet. Det kan till exempel omfatta:

  • en specifik ombyggnad
  • framtida definierade ombyggnader i utvalda hus
  • gälla generellt för ett större fastighetsbestånd. 

Hur själva samrådet ska genomföras preciseras inte. Det överlåts till parterna att bestämma från fall till fall beroende av varje ombyggnads specifika förutsättningar. Samråd är avsett för mer genomgripande ombyggnader av flera lägenheter, som det till exempel ofta är fråga om vid stambyten.

Samråd och hyressättning skilda processer

Samrådsförfarande vid renoveringar och hyresförhandlingar är formellt olika processer med olika parter. I samrådet deltar representanter för hyresgästerna som bor i husen som ska byggas om. Hyran förhandlas med Hyresgästföreningen, när en förhandlingsordning om kollektiva förhand-lingar finns. Ett väl fungerande samrådsförfarande ska dock främja att processerna hanteras parallellt så att den nya hyran kan vara förhandlad när hyresgästerna tar ställning till om de ska godkänna åtgärderna eller ej.

 
Kommentera

Kommentarer

Kommentera

Kommentera