Ny hemlöshetsstatistik bekräftar social bostadspolitik i fritt fall

Fastighetsägarna använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies

Ok

2017-11-30

Ny hemlöshetsstatistik bekräftar social bostadspolitik i fritt fall

Allt fler har en mycket utsatt ställning på bostadsmarknaden. Fler nybyggda bostäder räcker inte för att hjälpa de mest utsatta. Det behövs en ny social bostadspolitik som utgår från verkliga behov och förändrade förutsättningar. Det säger Martin Lindvall, samhällspolitisk chef på Fastighetsägarna, i en kommentar till Socialstyrelsens kartläggning av den ökade hemlösheten.

Socialstyrelsen presenterade i dag en kartläggning som visar att antalet akut hemlösa, som sover ute eller i offentliga utrymmen, ökat med 130 procent sedan 2011. Över 33 000 personer rapporteras stå utanför den ordinarie bostadsmarknaden. Tidigare i veckan redogjorde Stadsmissionen för hur utsattheten på bostadsmarknaden ökat kraftigt och i spåren av flyktingströmmen 2015 kommer återkommande rapporter om ovärdiga bostadsförhållanden för nyanlända.  

– Vi ser allt fler bevis för att den sociala bostadspolitiken inte längre levererar. Det är en allvarlig spricka i välfärden som inte kan lösas genom att bara bygga mer eller att skjuta till mer pengar, säger Martin Lindvall.

– Den sociala bostadspolitiken behöver utvecklas, med bättre samordning och fler åtgärder som bättre kan anpassas till olika individers faktiska behov och förutsättningar. Utgångspunkten måste vara behoven hos dem som mer än andra behöver en fungerande social bostadspolitik, inte hur olika lösningar förhåller sig till hur vi historiskt hanterat bostadspolitiken i Sverige, säger Martin Lindvall och fortsätter.    

– Att pressa byggkostnader och möjliggöra billigare nyproduktion är lovvärt, men det är verklighetsfrämmande att tro att man kan anpassa bostadsbyggandet till de mest resurssvaga. Hyran för en prispressad ny hyreslägenhet kommer fortsätta vara avsevärt högre än för en äldre bostad.                      

Under 2016 ökade antalet sociala kontrakt, där kommunen via socialförvaltningen tillhandahåller lägenheter till dem som inte har möjlighet att efterfråga ett boende på den ordinarie bostadsmarknaden, med 41 procent. Två procent av alla hyreslägenheter i Sverige används nu av kommunerna på det sättet. 

– Det växande antalet sociala kontrakt illustrerar hur verkligheten redan sprungit ifrån den ideologiska diskussionen om behovsprövade åtgärder i bostadspolitiken. Kommunerna behöver helt enkelt fungerande verktyg för att kunna möta de behov som finns, avslutar Martin Lindvall.

Kommande rapport om social bostadspolitik från Fastighetsägarna

Fastighetsägarna kommer att i början av nästa år presentera en rapport om den sociala bostadspolitiken. Rapporten innehåller bland annat förslag om hur den sociala bostadspolitiken kan utvecklas, med åtgärder som stärker resurssvagas möjligheter att efterfråga bostäder på den ordinarie bostadsmarknaden eller som ökar utbudet av bostäder som är åtkomliga för dem.

Kommentera

Kommentarer

Kommentera

Kommentera