Presumtionshyror ger inte fler nya hyresrätter

Fastighetsägarna använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies

Ok

Ofta är det svårt för fastighetsägare att hitta en överenskommelse med Hyresgästföreningen om presumtionshyra i nybyggda hyreshus.Ofta är det svårt för fastighetsägare att hitta en överenskommelse med Hyresgästföreningen om presumtionshyra i nybyggda hyreshus.

2017-07-31

Presumtionshyror ger inte fler nya hyresrätter

Det kommer inte byggas fler hyresrätter för att regeringen gör marginella ändringar i reglerna om presumtionshyror. I stället behövs en helt ny modell för hyressättning i nybyggda hyreshus. En modell som skapar förutsägbara villkor för hyresgästerna och som stimulerar investeringar i och ett långsiktigt ägande av hyreshus. Det säger Marie Öhrström, chefsjurist Fastighetsägarna Sverige, i en kommentar till de förslag som i dag lagts fram av presumtionshyresutredningen.

Utredaren föreslår att dagens regler för presumtionshyror ändras. Förslagen innebär bland annat att det ska vara möjligt att ändra hyran under den 15 år långa presumtionshyrestiden om standardhöjande åtgärder genomförs eller om det finns annat som motiverar en ändring. Syftet med utredningen har varit att öka antalet hyresrätter. Men förslagen till marginella förändringar i befintlig presumtionshyresmodell kommer inte att bidra till det.

– Utredningen utgår från missuppfattningen att kollektivt förhandlade presumtionshyror är den dominerande modellen för hyressättning i nyproduktionen. Det är fel. Ofta är det svårt att komma överens med Hyresgästföreningen om en rimlig hyresnivå, så många fastighetsägare behöver i stället sätta hyran efter en individuell överenskommelse med hyresgästerna, säger Marie Öhrström

Systemet med presumtionshyror infördes 2006 och bygger på att hyresvärden ska garanteras en hyra som täcker produktionskostnaden. Presumtionshyressystemet är alltså ett undantag från bruksvärdesmodellen, som utgår från hyresgästernas värderingar av boendet. Så sent som 2010 fattade riksdagen beslut om att förstärka hyresgästernas värderingar som vägledande för hyressättningen, genom att avskaffa självkostnadsprincipen för de kommunägda bostadsbolagen. 

– Det är förlegat och konsumentfrånvänt att bygga vidare på en hyresmodell som inte fungerar särskilt bra. Om politikerna menar allvar med att sänka byggkostnaderna är det kontraproduktivt att lägga fokus på justeringar i en modell som i princip ger byggaktörerna högre hyra ju högre produktionskostnader de har. Det skapar inte incitament att optimera och effektivisera byggprocessen, säger Marie Öhrström och fortsätter. 

– Det är inte meningsfullt att fortsätta lappa och laga i modellen för presumtionshyror, som varken efterfrågas av producenter eller konsumenter på bostadsmarknaden. Vi vill i stället se en friare hyressättning i nybyggda bostäder, en hyressättning som utgår från hyresgästernas värderingar och bostadens kvalitéer och som bibehåller ett fortsatt starkt konsumentskydd för hyresgästen. Det skulle ge långsiktigt hållbara spelregler för hyresrätten, säger Marie Öhrström.

Kommentera

Kommentarer

Kommentera

Kommentera