Så kan svarthandeln med hyreskontrakt minska

Fastighetsägarna använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies

Ok

2018-02-08

Så kan svarthandeln med hyreskontrakt minska

Svarthandeln med hyreskontrakt är en miljardindustri i stark tillväxt. Svarthandeln förstör bostadsmarknaden genom att färre bostäder kommer ut på bostadsmarknaden och gör att de som står längst från bostadsmarknaden får ännu svårare att komma in. Jan Josefsson har på regeringens uppdrag utrett och föreslagit nya regler och straffskärpning för handel med hyreskontrakt. Utredningens förslag presenterades vid ett seminarium hos Fastighetsägarna.

Kristian Halldin, polisens samordnare mot organiserad brottslighet, inledde seminariet med att ge en bild över hur hyreskontrakt används i organiserad brottslighet och hur polisen arbetar med att kartlägga den kriminella verksamheten.

Jan Josefsson, regeringens särskilda utredare för frågor om svarthandel med hyreskontrakt och otillåten andrahandsuthyrning, presenterade den så kallade svarthandelsutredningens förslag om skärpta regler och hårdare straff för att bryta handeln hyreskontrakt och otillåten andrahandsuthyrning.

Förslagen innebär tuffare och kännbarare sanktioner både för den som säljer och för den som köper hyreskontrakt. Den som köper ett hyreskontrakt ska enligt förslaget kunna dömas till böter eller fängelse i högst två år. Utredningen presenterade sina förslag i november 2017. Vilka förslag som kommer att genomföras och hur det kommer att påverka bostadsmarknaden blir klart först i slutet av 2018. 

Om utredningens förslag genomförs så beror naturligtvis effekterna av att fastighetsägare tar ansvar, polisen tar sitt ansvar och att branschorganisationerna också gör vad de kan för att minska svarthandeln och den otillåtliga andrahandsuthyrningen, framhöll Jan Josefsson.

Nu är utredningens förslag ute på remiss, där Fastighetsägarna under februari kommer att lämna sitt svar på utredningens förslag. 

– Handeln med svarta hyreskontrakt är inget marginellt problem på bostadsmarknaden, tvärtom är det en miljardindustri som inte sällan drivs av den organiserade brottsligheten. Vi kan inte tillåta att det växer fram en parallell bostadsmarknad helt utan regler och trygghet för de boende. Därför är det viktigt att de förslag som utredningen lagt fram också genomförs, säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.

Utredningens förslag i korthet

 

Skärp straffen för de som säljer hyreskontrakt

Straffet för den som säljer ett hyreskontrakt är idag böter eller fängelse i högst sex månader. Det bör höjas till högst två år i de fall brottet är av normalgraden. Straffet för grovt brott bör höjas till fängelse i högst fyra år. En sådan straffändring gör att polisen får bättre möjligheter att utreda brotten och att preskriptionstiden förlängs.

Förtydliga reglerna om bostadsbyten

De som säljer hyreskontrakt missbrukar ofta bestämmelserna om byte av bostad. Därför behöver hyreslagen skärpas så att det bara är möjligt att byta mellan hyreslägenheter. Egnahem eller bostadsrätter ska inte kunna bytas mot hyreslägenheter. För att motverka skenbyten måste hyresgästen som huvudregel ha bott minst ett år i lägenheten för att få byta den. 

Personer som betalat för eller sålt en hyreslägenhet ska förlora rätten att bo kvar

Svarthandel och mygel leder till att de som står i kö inte kommer in på bostadsmarknaden. Personer som betalat för eller sålt en hyreslägenhet ska förlora rätten att bo kvar.  

Inför en takregel om hyrans storlek vid andrahandsuthyrning eller inneboende

Hyran för den som hyr en hyreslägenhet i andrahand inte får överstiga hyran som förstahandshyresgästen betalar. Tillägg kan dock utgå för till exempel bredband och möbler. Vid inneboende får hyra utgå med en proportionerlig del av förstahandshyran. Om det är flera inneboende får hyran, totalt sett, inte överstiga förstahandshyresgästens hyra. Hyresrätten ska vara förverkad om uthyrning i andra hand har skett till en otillåtet hög hyra.

Kriminalisera otillåten uthyrning i andrahand i vinningssyfte

Det är inte tillräckligt avskräckande att endast riskera att bli av med lägenheten för de som använder den för ren affärsverksamhet istället för som bostad. Därför ska straffet för otillåten andrahandsuthyrning för ekonomisk vinning vara böter eller fängelse i högst två år. Om brottet är ringa, ska det inte dömas till straff. 

Presentationsmaterial och länkar

 

Kommentera

Kommentarer

Kommentera

Kommentera