Så vill vi minska svarthandeln med hyreskontrakt

Fastighetsägarna använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies

Ok

Lagstiftningen måste skärpas och straffen bli tuffare om vi ska kunna bryta svarthandeln och få en bättre trygghet och ordning på bostadsmarknaden.

2017-11-07

Så vill vi minska svarthandeln med hyreskontrakt

Svarthandeln är en miljardindustri i stark tillväxt. Därför behöver samhället agera kraftfullt mot den som köper, säljer, eller förmedlar eller hyr ut hyreslägenheter svart. Riksdagen bör skyndsamt rösta igenom de lagändringar som den statliga svarthandelsutredningen idag föreslår. Det skriver Fastighetsägarna tillsammans med Hyresgästföreningen och SABO i en gemensam debattartikel i Dagens Nyheter.

Idag presenterade den statliga svarthandelsutredningen ”Hyresmarknad utan svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning” sina förslag för att motverka svarthandel och svartuthyrning av hyresrätter. I utredningen har bland annat Fastighetsägarna, SABO och Hyresgästföreningen varit representerade och alla tre parter står gemensamt bakom utredningsförslagen att skärpa reglerna och höja straffen för svarthandel med hyreskontrakt och otillåten andrahandsuthyrning.

– Det krävs tuffare tag mot alla former av svarthandel och mygel för att skapa en trygg och säker bostadsmarknad. Det är därför både angeläget och nödvändigt att de förslag som svarthandelsutredningen nu lägger fram röstas igenom av riksdagen. På sikt krävs naturligtvis en reform av hyressättningssystem för att komma tillrätta med svarthandeln, säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.

Svarthandel med hyreskontrakt en miljardindustri

Enligt en undersökning som Fastighetsägarna genomförde 2006 uppskattas enbart svarthandel med hyreskontrakt i Stockholms innerstad omsätta cirka 660 miljoner kronor årligen. Den totala omsättningen för handel med hyreskontrakt i Stockholm, Sundbyberg och Solna uppgick samma år till totalt cirka 1,2 miljarder kronor. Polisen bedömer att svarthandeln med hyreskontrakt växt ytterligare sedan dess.

– Svarthandel med hyreskontrakt är inget marginellt problem på bostadsmarknaden, tvärtom är det en miljardindustri som inte sällan drivs av den organiserade brottsligheten. Därför är det viktigt att samhället agerar kraftfullt, säger Reinhold Lennebo.

Fastighetsägarna, SABO och Hyresgästföreningen överens om behov av tuffare regler

Tillsammans och inom ramen för svarthandelsutredningen föreslår Fastighetsägarna, SABO och Hyresgästföreningen skärpta regler och hårdare straff för att bryta handeln hyreskontrakt och otillåten andrahandsuthyrning:

 • Kriminalisera köp av hyresrätt
  Idag är det brottsligt att sälja hyreskontrakt. Det räcker inte. Det måste finnas kännbara sanktioner även på köparsidan. Därför föreslår vi att den som köper ett hyreskontrakt ska kunna dömas till böter eller fängelse i högst två år.
 • Skärp straffen för de som säljer hyreskontrakt
  Straffet för den som säljer ett hyreskontrakt är idag böter eller fängelse i högst sex månader. Vi anser att det ska höjas till högst två år i de fall brottet är av normalgraden. Straffet för grovt brott bör höjas till fängelse i högst fyra år. En sådan straffändring gör att polisen får bättre möjligheter att utreda brotten och att preskriptionstiden förlängs.
 • Förtydliga reglerna om bostadsbyten
  Utredningen konstaterar att de som säljer hyreskontrakt ofta missbrukar bestämmelserna om byte av bostad. Vi föreslår därför att det tydligt ska framgå i hyreslagen att det bara är möjligt att byta mellan hyreslägenheter. Egnahem eller bostadsrätter ska inte kunna bytas mot hyreslägenheter. Hyresgästen måste även, som huvudregel, ha bott minst ett år i lägenheten för att få byta den. Detta för att motverka skenbyten.
 • Personer som betalat för eller sålt en hyreslägenhet ska förlora rätten att bo kvar
  Vi är medvetna om att en ny förverkandegrund där den som köpt eller sålt ett hyreskontrakt förlorar kontraktet och rätten att bo kvar kan drabba personer som är i en svår situation. Men vi är övertygade om att lagen måste skärpas för att vi på sikt ska kunna värna hyresrätten som boendeform och få ordning på en svår bostadsmarknad som idag slår hårt mot många människor. Svarthandel och mygel leder till att de som står i kö inte kommer in på bostadsmarknaden.
 • Inför en takregel om hyrans storlek vid andrahandsuthyrning eller inneboende
  Vi föreslår att hyran för den som hyr en hyreslägenhet i andrahand inte får överstiga hyran som förstahandshyresgästen betalar. Tillägg kan dock utgå för till exempel bredband och möbler. Vid inneboende får hyra utgå med en proportionerlig del av förstahandshyran. Om det är flera inneboende får hyran, totalt sett, inte överstiga förstahandshyresgästens hyra. Vi föreslår att hyresrätten ska vara förverkad om uthyrning i andra hand har skett till en otillåtet hög hyra.
 • Kriminalisera otillåten uthyrning i andrahand i vinningssyfte
  Det är inte tillräckligt avskräckande att endast riskera att bli av med lägenheten för de som använder den för ren affärsverksamhet istället för som bostad. Därför föreslår vi att straffet för otillåten andrahandsuthyrning för ekonomisk vinning ska vara böter eller fängelse i högst två år. Om brottet är ringa, ska det inte dömas till straff. Vi bedömer att en kriminalisering är nödvändig för att komma åt den allra värsta svartuthyrningen som den organiserade brottsligheten ägnar sig åt. Det ger också polisen möjlighet att på ett effektivt sätt utreda och lagföra brotten.

Dessutom innehåller utredningen förslag om bevislättnadsregler för hyresvärden i bytesärenden i hyresnämnden och förslag om tydliggörande av när det är fråga om inneboende eller andrahandsuthyrning. Fastighetsägarna stödjer även dessa förslag.

Verktyg för att motverka svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning

För att underlätta för fastighetsägare att agera mot svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning har Fastighetsägarna tagit fram riktlinjer och information om gällande regler. Dessutom har vi tagit fram checklistor som kan användas av hyresvärdar vid misstanke om svarthandel med hyreskontrakt i samband med byten och vid misstanke om otillåten andrahandsuthyrning av hyresrätter.

– Vi som branschorganisation har naturligtvis nolltolerans mot all typ av svarthandel. För att motverka svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning har vi tagit fram konkreta verktyg som hyresvärdar kan använda, men det räcker inte. Lagstiftningen måste skärpas och straffen bli tuffare om vi ska kunna bryta svarthandeln och få en bättre trygghet och ordning på bostadsmarknaden, säger Reinhold Lennebo .

Utredningen föreslår att de nya bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2019.

 

Kommentera

Kommentarer

Kommentera

Kommentera

 • Kommentar av Aktiepappa • 2017-11-07 09:44

  Bra att man tar i det här men det enklaste hade ju såklart varit att ta bort den idiotiska hyresregleringen. Det hade löst det mesta av problemen. Vi behöver en friare marknad. Inte mer reglerad.

  // https://Aktiepappa.blogspot.se

  Kommentaren är rapporterad
 • Kommentar av . • 2017-11-29 08:50

  Problemet består så länge det finns i samma område dyra bostadsrätter som kostar miljonbelopp (om man nu lyckas låna och passera de höga amorteringskraven) med månadsavgift och hyreslägenheter med enbart månadshyra på 1.200kr/kvm/år (med all inclusive bl.a. service/reparation/utbyte av vitvaror, lås-tjänster, rörmokar-tjänster, renoveringar m m).