Statlig utredning: infrastrukturskatt inte möjlig införa

Fastighetsägarna använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies

Ok
2018-03-05

Statlig utredning: infrastrukturskatt inte möjlig införa

Det går inte att införa en infrastrukturskatt på fastigheter för att finansiera utbyggnad av vägar och järnvägar. Det slår den statliga kommittén som utrett frågan fast. – Det är positivt att kommittén nu klargjort att det inte är praktiskt möjligt att införa en infrastrukturskatt. Det skulle slå hårt mot nödvändiga fastighetsinvesteringar, säger Ulla Werkell, skattejurist på Fastighetsägarna.

Den statliga kommittén om finansiering av offentliga infrastrukturinvesteringar via skatter, avgifter och privat kapital har lämnat sitt slutbetänkande till regeringen Finansiering av infrastruktur med skatt eller avgift? (SOU 2018:13)

Kommittén har på regeringens uppdrag utrett om större offentliga infrastrukturinvesteringar kan finansieras genom av en särskild statlig skatt eller avgift på fastigheter som inte är bostadsfastigheter. 

Omöjligt införa infrastrukturskatt

Kommitténs bedömning är att det inte är möjligt att införa en infrastrukturskatt som ska betalas av de fastighetsägare där fastighetsvärdena stigit efter en infrastrukturinvestering. Det är inte praktiskt möjligt att fastställa om fastighetsvärden stigit efter en infrastrukturinvestering eller om det beror på andra faktorer. Det är därför inte heller möjlighet att ange hur stor en värdeökning är och hur mycket skatt som en fastighetsägare ska betala. Kommittén anser därför att det inte bör införas en infrastrukturskatt.

– En infrastrukturskatt skulle leda till kraftigt ökade kostnader för fastighetsbranschen och därmed slå hårt mot nödvändiga investeringar för fler arbetstillfällen. Därför är det bra att kommittén så tydligt sagt att det är omöjligt att införa en infrastrukturskatt, säger Ulla Werkell

Omotiverat utreda avfärdat alternativförslag

Trots att kommittén så tydligt kommer fram till att det inte är möjligt att införa en infrastrukturskatt har utredningen valt att presentera ett alternativ till en infrastrukturskatt, som därefter även detta avfärdas. Detta riskerar att skapa otydlighet kring utredningens egentliga bedömning anser Fastighetsägarna, som tillsammans med Svenskt Näringsliv och Trafikverket riktar skarp kritik mot utredningen. 

– Vi anser inte att man ska ge så stort utrymme i utredningen för ett alternativt förslag som sedan avfärdas. Det är olyckligt eftersom det skapar en otydlighet kring utredningen egentliga bedömning, att en infrastrukturskatt inte är möjligt att införa, säger Ulla Werkell. 

 
Kommentera

Kommentarer

Kommentera

Kommentera