Utredningsförslag: Effektivare verktyg mot otillåtna ändringar och nya avskrivningsregler

Fastighetsägarna använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies

Ok

Nu ska det bli enklare för bostadsrättsföreningar att ingripa mot otillåtna ändringar i lägenheter.Nu ska det bli enklare för bostadsrättsföreningar att ingripa mot otillåtna ändringar i lägenheter.

2017-04-26

Utredningsförslag: Effektivare verktyg mot otillåtna ändringar och nya avskrivningsregler

Den statliga Bostadsrättsutredningen har nu lämnats till regeringen. Utredningen föreslår bland annat att bostadsrättsföreningar ska få effektivare verktyg mot otillåtna ändringar i bostadsrätterna. Dessutom föreslås nya avskrivningsregler och ökad konsumentinformation i årsredovisningar.

– Majoriteten av förslagen är bra för bostadskonsumenten och i en förlängning även för bostadsrättsföreningarna. Exempelvis ökad konsumentinformation i form av nyckeltal i årsredovisningen som hjälper konsumenten att fatta informerade beslut, säger Line Zandén, förbundsjurist på Fastighetsägarna och representant i utredningen.

Utredningsförslagen får betydelse både i nyproduktion och för befintliga föreningar. Ett av förslagen är ändrade avskrivningsregler. Utredningen föreslår att det som kallas komponentavskrivning ska vara den enda tillåtna redovisningsmetoden i en bostadsrättsförening. Komponentavskrivning betyder att en byggnad delas upp i olika komponenter, så som fönster, fasader, stomme, avloppsledningar och liknande, med en separat avskrivningsplan för varje komponent. Idag skrivs i flertal bostadsrättsföreningar hela byggnaden av med samma belopp varje år under en längre tid, en så kallad linjär avskrivning. 

- Om komponentavskrivning införs kan det innebära förkortade avskrivningstider för en del bostadsrättsföreningar som idag skriver av linjärt. Om man till exempel bedömt att byggnaden håller i 200 år så är det kanske i själva verket så att det bara är stommen som håller i 200 år. För hela byggnaden är då livslängden för lång. När man ställer om till komponentavskrivning blir avskrivningarna därmed högre för att livslängden speglar förbrukningen av komponenterna sammantaget. Dessa föreningar kan komma att redovisa underskott, säger Line Zandén.

I utredningen lade Fastighetsägarna, HSB, Riksbyggen och Bostadsrätterna samt revisorernas branschorganisation FAR fram ett alternativ till komponentavskrivning, som går ut på att bostadsrättsföreningar ska upprätta långsiktiga underhålls- och investeringsplaner och redovisa nyckeltal för att öka kunskapen hos bostadsrättshavare om föreningens ekonomi.

– Vi tror att långsiktiga underhållsplaner ihop med ökad konsumentinformation är tydligare och mer framtidsinriktat både för föreningen som ska sköta underhållet av fastigheten och för de som står i färd att köpa bostad. Självklart ska bostadsrättsföreningar avsätta tillräckligt med pengar för det långsiktiga underhållet av fastigheten. Men att låsa in bostadsrättsföreningar i komponentavskrivning är inte nödvändigtvis rätt väg. Då är det bättre att ta fram nya bostadsrättsanpassade redovisningsregler, säger Line Zandén.

Utredningen föreslår också att det ska bli lättare för styrelser att agera mot bostadsrättshavare som genomför en otillåten ändring, exempelvis installation av eldstäder eller omdragning av avloppsrör som inte godkänts av styrelsen för bostadsrättsföreningen. Line Zandén välkomnar förslaget.

– Utredaren har verkligen lyssnat på branschen i denna del. Fastighetsägarna lämnade redan 2015 in underlag som visade på de stora problem som finns kring olovliga förändringar och förslag på förändrad lagstiftning. Med utredningens förslag, som är i linje med våra, blir det både tydligare vad som är tillståndspliktiga förändringar och därtill upp till bostadsrättshavaren att bevisa att en ändring inte är till skada för föreningen istället för tvärtom. Dessutom kan en förening med de här ändringarna säga upp en medlem som genomfört olovliga ändringar eller återställa på medlemmens bekostnad, säger Line Zandén. 

 
Kommentera

Kommentarer

Kommentera

Kommentera

 • Kommentar av Per Gustafsson • 2017-05-02 10:26

  Otroligt okunnigt att påsåt att komponentavskrivning i sig skulle leda till högra avskrivningar. Indirekt är detta inget annat än ett erkännande av att man u skulel skriva av för lite. Avsakrivningarna ska, sammantaget återspegla verklig förbrukning, oavsett om hela fastigheten skrivs av samlat eller komponentavskrivning tillämpas. Hela resonemanget är dessutom ett slag i luften eftersom en lucka i lagstiftningen tillåter förvaltning enligt kontantprincipen. All pannor i djupa veck kring avskrivningsfrågan blir därmed svårt att ta på allvar. Det måste bli otillåtet att driva med medvetna förluster, ett kapitalskydd måste till. Alternativt skifta insatser vid avyttring av lägenhet så att medlem som bott utan att betala sin andel av verkliga kostnader får göra rätt för sig. Så sker i vanliga ekonomiska föreningar och det är otroligt naivt att tro att regler om avskrivningar skulle ändra på detta verkligt stora problem.

  Kommentaren är rapporterad
 • Kommentar av Line Zandén • 2017-05-03 11:26

  Hej Per,

  Vi uttryckte oss otydligt i citatet ovan. Vi menar inte att komponentavskrivningar i sig leder till högre avskrivningar. Det jag avsåg att peka på är just som du skriver, att föreningar som tillämpar linjär avskrivning i vissa fall har en avskrivningstakt som inte representerar förslitningen av komponenterna sammantaget, alltså har en låg avskrivningstakt. Dessa föreningar kommer vid övergången belastas med högre avskrivningar.

  Med vänlig hälsning

  Line Zandén