Veckans förbättringsförslag: gör personalliggare till ett renodlat arbetsgivaransvar

Fastighetsägarna använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies

Ok

2018-04-11

Veckans förbättringsförslag: gör personalliggare till ett renodlat arbetsgivaransvar

Lägg över hela ansvaret för personalliggare i byggbranschen på arbetsgivaren, precis som i andra branscher. Det är orimligt att beställaren av ett byggprojekt ska ha ett ansvar för en annan aktörs personalnärvaro. Det är ett av 12 regelförbättringsförslag som Fastighetsägarna föreslår för ett konkurrenskraftigare näringsliv.

Krav på personalliggare finns inom restaurang-, frisör- och tvätteriverksamhet samt byggbranschen. I alla branscher utom byggbranschen ligger hela ansvaret för personaliggare på det företag som har anställda som utför tjänsten. För byggnadsarbeten har Skatteverket lagt ett ansvar på beställaren. Syftet med att införa personalliggare inom byggbranschen var att komma tillrätta med svartarbete. Men kravet på personalliggare har inte resulterat i svartarbetet kunnat stävjas.

– Svartjobb i byggbranschen är fortfarande vanligt förekommande enligt Skatteverket. Precis som vi varnade för var det inte rätt tänkt att lägga delar av ansvaret för personalliggaren på kunden. Det har inte resulterat i att svartarbetet minskat, säger Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna och fortsätter. 

– Det rimliga är att den som har praktisk möjlighet att kontrollera personalens närvaro också är den som är ansvarig för att det finns och förs personalliggare. På så sätt kan både byggarbetsgivare och Skatteverket bättre komma åt problemet med svart arbetskraft. Därför anser vi att personalliggare bör vara ett renodlat arbetsgivaransvar även för byggnadsarbeten, säger Rikard Silverfur.

12 regelförbättringar för hållbara städer och fler arbetsplatser och bostäder

 
Fastighetsägarna har i sitt arbete för regelförenklingar ett särskilt fokus på regler som kan förbättras för att skapa fler och bättre arbetsplatser, bostäder och lokaler men också bättre och mer hållbara städer och stadsmiljöer. Nio av förslagen är framarbetade av Fastighetsägarna:
  • Gör kravet på personalliggare i byggverksamhet till ett renodlat arbetsgivaransvar
  • Borttagande av överkrav på byggarbetsmiljösamordnare vid mindre arbeten
  • Flexiblare regler för kraven på utblick
  • Utvidgad rätt att ta felparkerade fordon på privat mark i anspråk för fordringar på skatt och avgift
  • Förenkla reglerna för energideklarationer och avskaffa kravet på tredjepartskontroll
  • Undvik dubbelreglering genom energikartläggning och energideklaration
  • Färre riksintressen
  • Minska samrådskretsen i PBL 
  • Underlätta medborgardriven stadsutveckling genom en-väg-in till kommunen
Utöver ovanstående förslag ansluter sig Fastighetsägarna till ytterligare tre av de totalt 72 förbättringsförslagen; minskat strandskydd, öppna geodata, samt slopat avdragsförbud för stadigvarande bostad.

Näringslivets förslag till regelförbättringar i Sverige 2018-2022

Näringslivets Regelnämnd NNR har tillsammans med sina medlemmar tagit fram 72 konkreta regelförbättringsförslag inom 17 olika regelområden. Förslagen syftar till att ge riksdag och regering näringslivets prioriteringar i arbetet med regelförbättring under kommande mandatperiod. Tolv förslag som har direkt koppling till fastighetsbranschens möjlighet att bidra till hållbar stadsutveckling. Läs mer om Näringslivets förslag till regelförbättringar.
 
Kommentera

Kommentarer

Kommentera

Kommentera