Veckans regelförbättringsförslag: färre bör kunna överklaga byggplaner

Fastighetsägarna använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies

Ok
2018-04-04

Veckans regelförbättringsförslag: färre bör kunna överklaga byggplaner

Ge färre rätt att överklaga nya bostäder. Det är ett av 12 regelförbättringsförslag som Fastighetsägarna föreslår för ett konkurrenskraftigare näringsliv. Förslagen är en del av det omfattande regelförenklingspaket som tagits fram av Näringslivets regelnämnd NNR för att förenkla företagandet, stärka konkurrenskraften och bidra till fortsatt tillväxt.

Antalet företagare som anser att det blivit svåra att följa statliga regler har blivit dubbelt så många på fyra år. Det visar den årliga undersökning som Näringslivets regelnämnd NNR genomför bland företagare om regelförändringar. Samtidigt har de administrativa kostnaderna ökat med 1,2 miljarder kronor per år de senaste fyra åren enligt Tillväxtverket. 

– Enkla, tydliga och välmotiverade administrativa regler är grunden för att företag ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet och kunna leverera tjänster och produkter av bra kvalitet. I våra förslag har vi satt ett särskilt fokus på förslag som kan bidra till ökad möjlighet för fastighetsföretag att ta ett ökat samhällsansvar samt ge bättre förutsättningar för investeringar för fler bostäder och arbetsplatser, säger Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna. 

Färre bör kunna överklaga byggprojekt

Överklaganden av planer görs ofta och tråkigt nog inte sällan enbart för att fördröja ett beslut. Det leder till såväl förseningar som fördyrningar av byggprojekt, vilket medför att färre och dyrare bostäder kommer ut på bostadsmarknaden. Fastighetsägarna föreslår därför att färre bör kunna överklaga byggprojekt. 

– Det är en viktig princip att de som berörs av ett byggprojekt ska kunna ge sina synpunkter. Men varför även hyresgästorganisationer ska ha rätt att överklaga byggprojekt när de enskilda hyresgästerna redan har den möjligheten är svårmotiverat. Rättigheten måste rimligen antingen ligga hos enskilda hyresgäster eller en hyresgästorganisation. Annars måste till exempel organisationer för villaägare ges samma rättighet, säger Rikard Silverfur och fortsätter. 

– Genom att ge färre möjlighet att överklaga och ta bort hyresgästorganisationer och samtidigt behålla rätten för de berörda hyresgästerna som en part i överklagandeprocessen blir det enklare att bygga bostäder och fler bostäder kommer ut på bostadsmarknaden.

12 regelförbättringar för hållbara städer och fler arbetsplatser och bostäder

Fastighetsägarna har i sitt arbete för regelförenklingar ett särskilt fokus på regler som kan förbättras för att skapa fler och bättre arbetsplatser, bostäder och lokaler men också bättre och mer hållbara städer och stadsmiljöer. Nio av förslagen är framarbetade av Fastighetsägarna:
  • Gör kravet på personalliggare i byggverksamhet till ett renodlat arbetsgivaransvar
  • Borttagande av överkrav på byggarbetsmiljösamordnare vid mindre arbeten
  • Flexiblare regler för kraven på utblick
  • Utvidgad rätt att ta felparkerade fordon på privat mark i anspråk för fordringar på skatt och avgift
  • Förenkla reglerna för energideklarationer och avskaffa kravet på tredjepartskontroll
  • Undvik dubbelreglering genom energikartläggning och energideklaration
  • Färre riksintressen
  • Minska samrådskretsen i PBL 
  • Underlätta medborgardriven stadsutveckling genom en-väg-in till kommunen
Utöver ovanstående förslag ansluter sig Fastighetsägarna till ytterligare tre av de totalt 72 förbättringsförslagen; minskat strandskydd, öppna geodata, samt slopat avdragsförbud för stadigvarande bostad.

Näringslivets förslag till regelförbättringar i Sverige 2018-2022

Näringslivets Regelnämnd NNR har tillsammans med sina medlemmar tagit fram 72 konkreta regelförbättringsförslag inom 17 olika regelområden. Förslagen syftar till att ge riksdag och regering näringslivets prioriteringar i arbetet med regelförbättring under kommande mandatperiod. Tolv förslag som har direkt koppling till fastighetsbranschens möjlighet att bidra till hållbar stadsutveckling. Läs mer om Näringslivets förslag till regelförbättringar.
 
 
Kommentera

Kommentarer

Kommentera

Kommentera