Stort behov av personal till fastighetsbranschen

Fastighetsägarna använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies

Ok

2017-04-06

Stort behov av personal till fastighetsbranschen

Det är inte lätt att få tag på rätt folk till rätt plats. Så vad gör man? Bildar en förening med siktet inställt på att utbilda branschen i egen regi. Branschen kommer att behöva 11 000 personer de närmsta åtta åren.

Det är inget nytt att fastighetsbranschen står inför stora utmaningar. En av dem handlar om att hitta kvalificerade medarbetare, det gäller från såväl gymnasium och yrkeshögskola som högskola och universitet. Och behovet är stort inom många yrken, som till exempel inom skötsel, teknik, energi, underhåll, projektledning, ekonomi och administration. Fastigo (Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation) bedömer att rekryteringsbehovet inom fastighetssektorn är 11 000 personer fram till 2025. 

För att säkra kompetensförsörjningen inom branschen valde därför några fastighetsföretag i Göteborg att ta saken i egna händer och bildade föreningen Fabur.

I höstas lämnades fyra första ansökningarna in till Yrkeshögskolemyndigheten för att bedriva YH-utbildningar med inriktning mot fastighetsförvaltare, fastighetsingenjör, fastighets-och energitekniker samt fastighetsvärd. 

– Två YH-utbildningen har redan startat till fastighetsingenjör och fastighetstekniker med 35 platser på varje utbildning. I september startar ytterligare två utbildningar, säger Bengt Jildmalm, ordförande i föreningen Fabur. 

Ett skäl till det stora rekryteringsbehovet är att vi i Sverige har en befolkning som stadigt växer. Nyligen sprängde antalet invånarei Sverige tiomiljoners gränsen. I takt med att vi blir fler ökar också behovet av allt från skolor och omsorgslokaler till kontors- och produktionslokaler. Att det finns ett akut behov av bostäder eftersom det byggs för lite, 240 av landets 290 kommuner uppger att de har bostadsbrist, är också ett skäl. Byggindustrin suger nämligen upp en stor del av den arbetskraft som kan tänkas arbeta inom fastighetsbolag. 

– Lägger vi till hela den pensionsavgång som sker i vår bransch och att konkurrensen om arbetskraft i allmänhet ökar, blir behovet av att rekrytera nya kompetenta medarbetare mycket stort, säger Bengt Jildmalm. 

 

 

 • FAKTA: FABUR

  Ett medlemskap kostar 3000 kr per år och företag. Som medlem i föreningen åtar man sig att ställa upp med praktikplatser och delta i eventuella styrgrupper som kan krävas för olika utbildningar. Som medlem får man också rekrytera medarbetare direkt från föreningens utbildningsverksamhet samt vara med och påverka innehållet i utbildningarna. Föreningens medlemmar uppger att:

  • 48 företag behöver 372 fastighetsförvaltare

  • 40 företag behöver 255 fastighetsingenjörer

  • 38 företag behöver 406 fastighets-och energitekniker

  • 40 företag behöver 483 fastighetsvärdar