Fastighetsägarna GFRs elpool

Med Fastighetsägarnas elpool får du som medlem möjlighet att låta elmarknadsexperter sköta din elhandel på samma sätt som de gör för storföretag.

Många fördelar genom att ansluta sig

Genom att ansluta dig till elpoolen slipper du bland annat processen att teckna nytt elavtal med jämna mellanrum och på det viset också riskera att priset blir betydligt högre än vad du haft med det gamla avtalet. Elpoolens stora elvolym ger våra experter möjlighet att prissäkra andelar på ditt elbehov vid gynnsamma tillfällen och den ger dig också ett lågt påslag på inköpspriset.

Nytt samarbetsavtal med Bixia

Med elpoolen inleder Fastighetsägarna GFR ett samarbete med Bixia, som är Sveriges fjärde största elhandelsföretag. Bixia har visat sig vara duktiga på elmarknadskännedom, vilket är av största vikt för att nå ett så lågt pris som möjligt för deltagarna i en elpool. De valdes till årets leverantör 2011 av Nores inköpscentral.

Mer information

För mer information om vår elpool kontakta Bosse Wikensten på telefon 033-23 30 66 eller bosse.wikensten@fastighetsagarna.se