Gröna hyresavtal

Fastighetsägarna använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies

Ok

Gröna hyresavtal

Fastighetsägarna har utvecklat en standardmall för gröna hyresavtal. Det färdiga avtalet ingår i Fastighetsägarnas avtalssamling.

Det gröna hyresavtalet, som är en bilaga till standardhyresavtalet för lokaler, ska visa på aktiviteter som fastighetsägare respektive hyresgäst kan genomföra för att minska lokalernas belastning på miljön. Exempel på områden som ingår är inomhusmiljö, energieffektivisering, materialval, avfallshantering och transporter.

Stora som små fastighetsägare kommer att kunna använda sig av avtalet. Avtalet innehåller ett antal minimikrav som inte kan väljas bort. Däremot kan man kompletteras med ytterligare åtaganden. Hyresvärdens minimikrav är bland annat att ha ett årligt samråds- och uppföljningsmöte och sköta genomgången av energideklarationen. Hyresgäster åtar sig att ha en möbleringsplan och ge information om lokalanvändningen ändras. Gemensamma åtaganden är bland annat att optimera driftstider, köpa förnybar el och använda vitvaror med låg energianvändning.

Utbildning och tjänster kompletterar

Avtalet är omfattande och som en hjälp kommer vi under hösten att anordna kurser där kursdeltagarna får lära sig om hur man tillämpar avtalet i praktiken. Vi kommer också att erbjuda ett flertal energitjänster kopplade till avtalet som stöd i det vardagliga arbetet.

Bilagan finns tillgänglig på Fastighetsägarna Dokuments webbplats, www.fastighetsagarnadokument.se

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om standardmallen för gröna hyresavtal kan du kontakta Linda Hansson, miljöspecialist, på linda.hansson@fastighetsagarna.se eller 033-23 30 61.
 

  • Vi har flera energitjänster som är kopplade till det Gröna hyresavtalet.

    Läs mer