Grönt Hyresavtal

Fastighetsägarna använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies

Ok

Grönt Hyresavtal

Skapa ett miljötänk som sitter i väggarna. Nu har Fastighetsägarna gjort det ännu enklare att minska miljöpåverkan från lokaler. Grönt Hyresavtal är en avtalsmall med inbyggt miljötänk. Ger dig som fastighetsägare möjlighet att skapa goda affärer och samtidigt bidra till en bättre miljö!

Grönt Hyresavtal är fastighetsbranschens första gemensamma standardmall för minskad miljöpåverkan från lokaler. Avtalet beskriver vad som är hyresvärdens ansvar, vad som är hyresgästens ansvar och vad som är gemensamt ansvar. Grönt Hyresavtal tydliggöra vilka åtgärder hyresgäst och hyresvärd kommit överens om för att minska miljöpåverkan inom information och samverkan, energi och inomhusmiljö, materialval och avfallshantering.

Hur tecknas ett Grönt Hyresavtal?

Grönt Hyresavtal skapas när en grön bilaga bifogas till Fastighetsägarnas lokalhyreskontrakt 12 B.2 i Fastighetsägarnas Dokument. Avtalet är i första hand utvecklat för kontorslokaler, men kan även användas i andra typer av lokaler. Grönt Hyresavtal innehåller ett antal minimikrav som inte kan väljas bort. Om hyresvärden och hyresgästen vill kan minimikraven kompletteras med ytterligare åtaganden. Teckna Grönt Hyresavtal redan idag genom att gå in på Fastighetsägarna Dokument

Varför teckna ett Grönt Avtal?

Grönt Hyresavtal är en unik plattform för hyresvärden och hyresgästen att minska miljöpåverkan från hyresfastighetens lokaler. Fördelarna med ett Grönt Hyresavtal är många:

  • Investerar i värdeskapande miljöarbete
  • Stärker varumärket
  • Ökar produktiviteten på arbetsplatsen
  • Ökar lönsamheten                                          

 Läs mer om hur Grönt Hyresavtal ger dig bättre affärer.