Uppförande kod för leverantörer

Fastighetsägarna använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies

Ok

Uppförandekod för leverantörer

Fastighetsägarna har tagit fram en för branschen gemensam uppförandekod för leverantörer. Uppförandekoden kan användas av såväl små som stora fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och deras leverantörer och partners.

Genom en branschgemensam uppförandekod är avsikten att synliggöra och förtydliga krav och riktlinjer på ett hållbart och ansvarsfullt företagande i vår bransch. Vi vill tillsammans med våra leverantörer verka för att alla de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden. Till uppförandekoden finns även en tillhörande självutvärdering som varje leverantör skall fylla i och som visar hur de uppfyller riktlinjerna i uppförandekoden. Det är upp till varje fastighetsägare att själv bedöma sina leverantörer. Självutvärderingarna administreras enkelt i en databas som är kostnadsfri för både leverantörer och fastighetsägare.

Uppförandekod för leverantörer

I fastighetsbranschen är långsiktighet väsentlig och det är viktigt att bedriva verksamheten så att den främjar en hållbar utveckling. Genom en branschgemensam uppförandekod vill vi verka för att alla de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden. Vi ställer motsvarande krav på våra utvalda leverantörer, vilket innebär att leverantören ska respektera uppförandekoden och att de gör sitt yttersta för att uppnå kraven inom den egna organisationen och att de arbetar aktivt för att den efterlevs hos anlitade underleverantörer. Du hittar uppförandekoden för leverantörer till höger för nedladdning.

Uppförandekoden bygger på att varor och tjänster som levereras skall vara förenliga med FN:s Global Compact:s 10 principer (www.unglobalcompact.org). Principerna baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om de mänskliga rättigheterna i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption.

Efterlevnad och uppföljning

För att du som fastighetsägare skall kunna bedöma hur en leverantör uppfyller villkoren i uppförandekoden skall varje leverantör fylla i en självutvärdering. Utvärderingen skall förnyas varje år. Det är upp till dig som fastighetsägare att bedöma varje leverantörs arbete genom deras svar. Genom att acceptera uppförandekoden ger leverantören även sitt medgivande till att det kan utföras kontroller för att försäkra sig om att Uppförandekoden efterlevs. Sådana kontroller kan även genomföras av en oberoende tredje part. Om en leverantör avviker från villkoren i Uppförandekoden upprättas en gemensam handlingsplan för förbättringsarbetet.

Databas för självutvärderingar

Databasen för självutvärderingar underlättar administrationen för såväl leverantörer som fastighetsägare. En leverantör loggar in i databasen via sin e-postadress och genom att välja ett administrativt lösenord. Väl inloggad får leverantören fylla i frågorna i självutvärderingen och kan sedan välja en valfri läsnyckel som möjliggör för en fastighetsägare att ta del av deras utvärdering. Väl inloggad kan en leverantör också direkt bjuda in utvalda fastighetsägare att ta del av deras utvärdering samt även se vilka fastighetsägare som varit inloggade och läst deras utvärdering. Som fastighetsägare loggar du in med den läsnyckeln som du erhållit från din leverantör och kan då ta del av dennes självutvärdering. Har du många leverantörer kan du samla alla dina leverantörers utvärderingar under en egen vald läsnyckel. Utan att vara inloggad går det även att se vilka leverantörer som registrerat en Självutvärdering och be dem om en läsnyckel. Vilket bådar för god marknadsföring för delaktiga leverantörer.

Databasen är kostnadsfri att använda och nås genom denna länk:

Till databasen för självutvärderingar

Tips: Läs gärna en kortintroduktion om hur du går till väga. Finns att ladda ner till höger.

 

Klicka på bilden för att förstora

Frågor

Har du frågor om databasen och uppförandekoden kontakta gärna:

Rikard Silverfur, 08-613 57 20, rikard.silverfur@fastighetsagarna.se

Per-Erik Stålhandske, 070-344 55 87, per-erik@stalhandske.nu