”Mindre hyresvärdars förvaltning måste också värdesättas”

Fastighetsägarna använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies

Ok

"Mindre hyresvärdar som har minst lika god kvalitet i förvaltningen blev förlorare med lägre hyresjusteringar som följd", säger Fastighetsägarna MittNords vice VD Andreas Sjöberg.

2017-12-29

”Mindre hyresvärdars förvaltning
måste också värdesättas”

Fastighetsägarna MittNord har valt att säga upp det för Norrköping lokala samarbetet med Hyresgästföreningen och Hyresbostäder bland annat gällande hyressättningssystemet Rätt Hyra.
– Då vi av oklar anledning lämnades utanför förra höstens avslutande förhandlingar om utvecklingen av Rätt Hyra, och tvåårsuppgörelsen för hyresutvecklingen i Norrköping, har vi valt att säga upp avtalet bakom samarbetet och begära omförhandling, säger Andreas Sjöberg, vice VD för Fastighetsägarna MittNord.

Beslutet fattads vid ett extrainsatt styrelsemöte den 20 december i lokalföreningen Fastighetsägarna Öst. Hyresgästföreningen, Hyresbostäder och Fastighetsägarna har sedan i juni 2005 samverkat i den för Norrköping lokala Hyreskommittén vars uppgift bland annat är att utveckla systemet för hyressättning för bostäder – Rätt Hyra.

I november i fjol ingick Hyresgästföreningen, Hyresbostäder och en handfull större fastighetsbolag ett avtal som dels innebar en tvåårsuppgörelse för utvecklingen av den allmänna hyresnivån i Norrköping, dels en utveckling av Rätt Hyra, där förvaltningskvalitet fick inverkan på hyresjusteringen 2018.

Det är i grunden inget fel med det, men kriterierna anpassades helt efter större förvaltningars förutsättningar. Mindre hyresvärdar som har minst lika god kvalitet i förvaltningen blev förlorare med lägre hyresjusteringar som följd. Vi kan varken acceptera att ha lämnats utanför förhandlingen eller att småföretagare ska förfördelas, säger Andreas Sjöberg.

Fastighetsägarna har i uppsägningen låtit meddela övriga parter att organisationen vill omförhandla villkoren för trepartssamarbetet. Huvudorsaken är att avtalet från 2005 inte är ett fullvärdigt trepartsavtal eftersom det endast krävs att två av tre parter är principiellt överens om utvecklingen av exempelvis Rätt Hyra.

Vår målsättning är att vi ska förhandla fram ett nytt avtal för trepartssamarbete under första kvartalet 2018. Vi vill uppnå två saker. Dels att Hyreskommitté-arbetet blir ett fullvärdigt trepartssamarbete, dels att förvaltningskriterierna kompletteras genom att mindre hyresvärdars kvalitéer också kan värdesättas. Det kan inte vara så att kontakt mellan hyresgäst och hyresvärd värderas högre via en Facebook-sida eller webbsida än genom mänsklig direktkontakt, säger Andreas Sjöberg.

Fastighetsägarnas uppsägning påverkar vare sig hyresvärdar som anslutit Rätt Hyra eller hyresgäster som bor hos hyresvärdar vars fastigheter finns i Rätt Hyra.