Fastighetsägare i Örebro tar socialt ansvar

Fastighetsägarna använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies

Ok

2018-02-09

Fastighetsägare i Örebro tar socialt ansvar

Ett väl fungerande samarbete mellan Örebro kommun och Örebros fastighetsägare var en förutsättning för att framgångsrikt möta de tuffa utmaningarna på det bostadssociala området i kommunen 2017. Det totala behovet av bostäder har under året varit historiskt stort och att ordna fram lägenheter till nyanlända personer som anvisats kommunen samt andra särskilt utsatta målgrupper har ställt krav på extraordinära insatser. Resultat har varit mycket gott.

Nu konstateras att man tillsammans klarade utmaningen. Andelen lägenheter som de privata fastighetsägarna bidragit med har ökat med nästan 20 procent från 2016 till 2017. Under 2017 lämnade de cirka 50 lägenheter till Örebro kommuns lokalförsörjningsavdelning, som sedan fördelade lägenheterna till olika målgrupper. Det allmännyttiga bostadsbolaget Örebrobostäder lämnade 161 lägenheter år 2016 och under 2017 bidrog man med cirka 204 bostäder.

Att arbetet gått så bra beror på hyresvärdarnas sociala ansvarstagande, men också på den öppenhet Örebro kommun visat inför fastighetsägarnas önskemål. För fastighetsägarna har det varit viktigt att ha en väg in till kommunen. En mindre hyresvärd har inte resurser att leta sig fram till rätt kommunal avdelning för sina ärenden. Sedan 2016 har Örebro kommun anpassat sin organisation efter fastighetsägarnas önskemål och nu fungerar det väl, berättar Anna-Carin B Magnusson, bosocial chef på Örebrobostäder.

Medarbetare på Örebro kommuns Lokalförsörjningsavdelning och enheten Bosättning och ekonomiskt bistånd för nyanlända, har med stor lyhördhet och flexibilitet utfört sin del av uppdraget. Då det är människor det handlar om måste boendelösningarna fungera för familjen, för grannarna och för hyresvärden. Tack vare en tät dialog har man tillsammans snabbt hittat lösningar pådeproblem som ibland uppstått.

Fler fastighetsägare måste ta ett större socialt ansvar om Sverige ska klara de sociala bostadsutmaningarna. Det bör ske tillsammans med det offentliga. Kommunerna har ett stort ansvar att förstå vilka åtgärder som måste till, samtidigt som fastighetsägarna behöver förstå att de har den viktigaste rollen – att tillgängliggöra bostäder för dem som behöver dem, säger Ulf Rohlén, vd på Örebrobostäder.

I samverkansgruppen Handslag för Örebro samarbetar allmännyttiga Örebrobostäder, de privata fastighetsägarna och branschorganisationen Fastighetsägarna MittNord kring sociala frågor, nyproduktion, miljöutmaningar, digitalisering, med mera, för att lära av varandra och tillsammans bli bättre. I en av arbetsgrupperna, Bostad med omtanke, samverkar man kring de bostadssociala frågorna. Frågor som under 2017 stått i starkt fokus.

Glädjande nog blev 2017 ett år där denna samverkan verkligen gett resultat. Det har lett till att vi i Örebro kunnat möta de boendesociala utmaningarna på ett riktigt bra sätt, menar Peter Sörman, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna MittNord.

Fastighetsägarna MittNord
Privata fastighetsägare i Örebro
ÖrebroBostäder AB

Kommentera

Kommentarer

Kommentera

Kommentera