Great Place to Work

Fastighetsägarna använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies

Ok

Ledningsgruppen bestående av Andreas Sjöberg, vice vd/affärschef, Monika Lundberg, marknadsområdeschef Nord, Johanna Moberg, chefsjurist, Björn Söderholm, vd, Anna Granö, HR-chef, och Peter Sörman, vice vd/näringspolitisk chef, visar stolt upp diplomet.

2018-02-01

Fastighetsägarna MittNord
ett Great Place to Work

Fastighetsägarna MittNord är numera certifierat som ett Great Place to Work-företag. Det många andra kan få jobba med över tid lyckades Fastighetsägarna MittNord uppnå vid första försöket.
– Det är något vi är oerhört stolta över och vi ser utmärkelsen som ett kvitto på att vi under flera år jobbat rätt med frågan. Men vi kan inte bara luta oss tillbaka och vara nöjda med resultatet utan vi behöver fortsätta vår strävan att utveckla företaget och medarbetarskapet, och det ska vi göra tillsammans, säger Fastighetsägarna MittNords VD Björn Söderholm.

För att säkerställa en riktigt bra arbetsplats startade Fastighetsägarna MittNord hösten 2017 ett samarbete med Great Place to Work som är en internationell HR-partner med mer än 30 års erfarenhet av att utvärdera och utveckla arbetsplatskulturer.

Undersökningen som genomförs mäter arbetsplatskulturen utifrån såväl ett medarbetarperspektiv som ledarperspektiv. Great Place to Works studier visar att de arbetsplatser som medarbetarna upplever som riktigt bra kännetecknas av positiva relationer, en hög grad av tillit, en stolthet över det arbete man utför samt trivsel kollegor emellan.

– De tillitsfulla relationerna som utmärker en riktigt bra arbetsplats byggs genom ledare/chefers trovärdighet, den respekt medarbetare känner att de bemöts med och hur rättvist de upplever att de blir behandlade. Att lyckas få alla medarbetare att känna engagemang och tycka att arbetet är roligt och meningsfullt leder till att de presterar bra, vilket skapar förutsättningar för organisationens framgång, säger HR-chef Anna Granö.

Glädjande siffror

Svarsfrekvensen på 96 procent skvallrar om att viljan att medverka i undersökningen har varit stor bland de anställda. På frågan om man kan rekommendera arbetsgivaren till andra svarade hela 84 procent ja, vilket förstås är mycket glädjande siffror.

– För oss på Fastighetsägarna MittNord är det mycket viktigt att vara en bra arbetsplats. Maktbalansen på arbetsmarknaden har skiftat till medarbetarens fördel. Konkurrensen om bra medarbetare med rätt kompetens är stor varpå det blir allt viktigare för varje organisation att ligga i framkant när det gäller attraktivitet, värderingar och medbestämmande, säger Anna Granö.

De områden som utmärker sig mest i undersökningen är stoltheten över det arbete som utförs, de tjänster som tillhandahålls samt kamratskapen inom bolaget.

– Det ska vi absolut bygga vidare på, säger Anna Granö.

FAKTA:

Ett great place to work – medarbetarperspektivet

Great Place to Works studier visar att de arbetsplatser som medarbetare upplever som riktigt bra kännetecknas av positiva relationer och en hög grad av tillit. Ett ”great place to work” är en arbetsplats där man:

  • Litar pÅ människorna man arbetar för
  • Känner stolthet för det man gör
  • och trivs tillsammans med människorna som man jobbar ihop med

Ett great place to work – ledarperspektivet

Utifrån ledarens perspektiv är ett ”great place to work” en arbetsplats där man:

  • Når organisatoriska mål
  • med medarbetare som gör sitt allra bästa
  • och arbetar som ett team i en tillitsfull miljö