Andrahandsuthyrning

Om en bostadsrättsägare önskar hyra ut sin bostadsrätt i andra hand krävs det ett tillstånd från styrelsen. Fastighetsägarna har tagit fram en blankett för detta som kan laddas ner kostnadsfritt. Nedan hittar du också Fastighetsägarnas andrahandskontrakt för bostadsrätt och en mall för fullmakt för bostadsrättsägare.

Fullmakt innebär att bostadsrättsägaren utser en viss person som har rätt att företräda medlemmen i hans/hennes ställe. Om medlemmen inte är nåbar under perioden som bostadsrätten är uthyrd, till exempel om han/hon befinner sig utomlands, är det lämpligt att bostadsrättsägaren utser en utomstående kontaktperson med fullmakt.  Om något händer under uthyrningsperioden kan det både underlätta för styrelsen och omvänt vara tryggt för bostadsrättsägaren om det finns en kontaktperson som kan agera i medlemmens ställe.

Avtalsmallar och blanketter för nedladdning

Nr 1055 Avtal uthyrning av bostadsrättslägenhet i andra hand 
Nr 1051 Tillstånd uthyrning av bostadsrättslägenhet
Nr 1054 Fullmakt vid andrahandsuthyrning av bostadsrätt