Andrahandsuthyrning

Fastighetsägarna använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies

Ok

Uthyrning av bostadsrätt

Den 1 juli 2014 ändrades reglerna för uthyrning av bostadsrätter. Tidigare har krävts att en bostadsrättshavare ska ha beaktansvärda skäl för upplåtelsen. Detta är nu ändrat till att bostadsrättshavaren endast behöver uppvisa skäl. Alla skäl är dock inte godtagbara. Fastighetsägarna har tagit fram faktablad som reder ut begreppen.

Om en bostadsrättshavare önskar hyra ut sin bostadsrätt krävs det ett tillstånd från styrelsen. Fastighetsägarna har tagit fram en blankett för detta som kan laddas ner kostnadsfritt. Nedan hittar du också Fastighetsägarnas kontrakt för uthyrning av bostadsrätt och en mall för fullmakt för bostadsrättshavare.

Fullmakt innebär att bostadsrättshavaren utser en viss person som har rätt att företräda medlemmen i hans/hennes ställe. Om medlemmen inte är nåbar under perioden som bostadsrätten är uthyrd, till exempel om han/hon befinner sig utomlands, är det lämpligt att bostadsrättshavaren utser en utomstående kontaktperson med fullmakt.

Om något händer under uthyrningsperioden kan det både underlätta för styrelsen och omvänt vara tryggt för bostadsrättshavaren om det finns en kontaktperson som kan agera i medlemmens ställe.

Riktlinjer för uthyrning av bostadsrätt

Fastighetsägarna har tillsammans med HSB, Riksbyggen och Bostadsrätterna tagit fram branschgemensamma riktlinjer kring upplåtelse av bostadsrätt i andra hand. Riktlinjerna har tagits fram för att förenkla och göra hanteringen av ansökan om tillstånd till andrahandsupplåtelse för bostadsrätter mer enhetlig och genom det skapa en tydligare praxis kring hur en bostadsrättsförening ska agera i dessa frågor.

Riktlinjerna för upplåtelse av bostadsrätt i andra hand finns att beställa eller gratis ladda ner från vår webbshop

Faktablad för nedladdning

Ladda ner - Relationen mellan bostadsrättshavaren och hyresgästen

Avtalsmallar och blanketter för nedladdning

Nr 1055 Avtal om upplåtelse av bostadsrättslägenhet i andra hand 
Nr 1051 Tillstånd uthyrning av bostadsrättslägenhet
Nr 1054 Fullmakt vid upplåtelse av bostadsrättslägenhet i andra hand 

Faktagranskat februari 2016 av Line Zandén, fastighetsjurist Fastighetsägarna Sverige.