Hållbart fastighetsföretag

Fastighetsägarna använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies

Ok

Välkommen till Fastighetsägarnas CSR-verktyg för hållbart fastighetsföretagande

CSR-verktyget är ett enkelt verktyg att arbeta med. Det är uppbyggt som en databas, med fokus på följande fem områden:

• Socialt ansvar

• Miljö

• Ekonomisk hållbarhet

• Verksamhetsstyrning

• Arbetsmiljö

• Checklistorna

Figur 1. På förstasidan hittar du en sammanfattning av ditt arbete.

Inom varje område finns underområden som innehåller både obligatoriska och frivilliga åtaganden. Varje åtagande innehåller sedan en beskrivning av hur företaget kan arbeta för att uppfylla detta samt hur det skall redovisas.

Figur 2. Underområde Socialt ansvar får illustrera de övergripande åtagandena i verktyget.

I verktyget finns möjlighet att dokumentera hur företaget arbetar med respektive åtagande, antingen med text direkt i verktyget och genom att ladda upp egna dokument som styrker hur åtagandet uppfylls. Vidare finns det gott om hänvisningar till mer information och goda exempel i verktyget.

Du väljer själv i vilken ordning du vill arbeta med de olika åtagandena och navigerar enkelt mellan dem. När ett åtagande är uppfyllt klarmarkerar du genom ett klick och du kan följa status på arbetet via översiktsidan.

Figur 3. Varje åtagande beskrivs och dokumenteras.

Alla obligatoriska åtaganden måste vara uppfyllda för att företaget efter godkänd granskning ska få kalla sig ett ”Hållbart Fastighetsföretag”, något som vi på Fastighetsägarna vill att många ska kunna kalla sig.

Gransknings- och godkännandeprocessen är dock frivillig. Arbetet med hållbarhet ska genomsyra företaget och verktyget är användbart även om man bara vill ha det för internt bruk.

Granskning för ”Hållbart fastighetsföretag” sker genom att representanter från Fastighetsägarna i samråd med företaget går igenom och granskar företagets redovisade svar.

Ett ”Hållbart fastighetsföretag” är ett fastighetsföretag som arbetar med alla dimensioner av CSR, har identifierat områden där man agerar mer långtgående än vad lagen kräver och tar ansvar för sin påverkan på omgivningen.

Mer information
Vill du ha mer information om Fastighetsägarna MittNords CSR-verktyg Hållbart Fastighetsföretag vänligen kontakta Björn Lundborg, energi & miljöansvarig, på telefon 011-19 39 78 eller på e-post csr@fastighetsagarna.se