Egenkontroll för fastighetsägare

Fastighetsägarna använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies

Ok

Egenkontroll för fastighetsägare

Att äga och förvalta en fastighet innebär ett stort ansvar. Du har inte bara ansvar för byggnaden och dess tekniska funktioner utan du har också ett indirekt ansvar för boendes hälsa och säkerhet. Allt detta regleras av Miljöbalken och det innebär att du som fastighetsägare ansvarar för att gällande lagar följs - så kallad egenkontroll. En väl dokumenterad egenkontroll kan minska kommunens behov av att granska verksamheten och då kommunen även har rätt att ta ut en avgift för sitt tillsynsarbete finns det dess­utom pengar att spara.

Fastighetsägarnas webbaserade egenkontrollsystem

Fastighetsägarna har tagit fram ett webbaseratsystem Egenkontroll för fastighetsä­gare som hjälper, förenklar och minskar kostnader i din förvaltning. En välskött fastighet har ett eget ekonomiskt värde och sköter man sin egenkontroll minskar ofta även slitage och underhållsbehov. I systemet finns alla de funktioner som behövs för att tillgodose myndigheternas krav på dokumenta­tion och kunskap. 

Vad är egenkontroll?

Egenkontroll är ett förebyggande arbete där du som fastighetsägare fortlöpande ska planera och kontrol­lera din verksamhet för att motverka och förebygga hälsoproblem hos dina boende eller skador på mil­jön. Egenkontroll är ett ständigt pågående arbete som noga ska planeras, genomföras, följas upp och konti­nuerligt förbättras. Exempel på kontrollpunkter som ingår i egenkontrollen är bland annat avfall, brand, buller, ventilation, radon, kemiska produkter, hissar, kyla och skadedjur. 

Initialt bör en riskinventering göras i varje fastighet. Riskinventeringen är en grundläggande dokumentation och underlättar för vidare egenkontrollsarbete. Egenkontrollen innebär också att dokumentation och rutiner ska finnas för kontrollpunkter som kan utgöra risker för människors hälsa eller för miljön. Även ansvarsfördelning inom organisationen för frågor gällande hälsa och miljö ska dokumenteras.

Mer information

Vill du ha mer information om systemet ”Egenkontroll för fastighetsägare” kan du kontakta Linda Hansson, miljöspecialist, på telefon 033-23 30 61 eller på e-post egenkontroll@fastighetsagarna.se