Energi & miljörådgivning

Fastighetsägarna använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies

Ok

Energi & miljörådgivning

Energianvändningen är en stor kostnad som går att påverka. Vi arbetar aktivt för att öka konkurrensen på energimarknaden och våra experter hjälper medlemmarna att sänka sina energikostnader. Vi kan även stödja fastighetsägare att minska sin miljöpåverkan.
Energianvändningen svarar för en av de största driftskostnaderna för en fastighet. Energimarknaderna -främst för el och fjärrvärme- kännetecknas av betydande brist på konkurrens. Fastighetsägarna MittNord agerar aktivt för att stärka kundernas ställning och för en förbättrad konkurrenssituation.

Miljöpåverkan
Vi verkar för att fastighetsbranschens miljöpåverkan ska vara så liten som möjligt. Väl fungerande sophantering och att aktivt motverka nedskräpning och klotter är viktiga frågor för att skapa en sund och trygg stad. Inomhusmiljön i våra bostäder och på våra arbetsplatser påverkas oss dagligen och ska vara fri från gifter och skadliga ämnen som radon och PCB.

Fastigheternas totala miljöbelastning avseende utsläpp till miljön av koldioxid och andra klimatförstörande gaser är viktiga frågor ur ett globalt perspektiv. Fastighetsägarna MittNord kan stödja fastighetsägare att reducera sin miljöpåverkan både i det lilla perspektivet i enskilda fastigheter och i det globala perspektivet.