Samverkan och ortsutveckling

Fastighetsägarna använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies

Ok

Samverkan och ortsutveckling

Fastighetsägarna MittNord har bred erfarenhet av fastighetsbranschen men också inom olika specialistområden så som samverkan och ortsutveckling. Vi arbetar med utvecklingsprojekt i flera olika former och erbjuder vår kunskap på området.

En levande stadskärna är en viktig del i att skapa goda förutsättningar för näringslivet och är avgörande för hela kommunens tillväxt. Urbanisering och externhandel är några av de utmaningar ett samhälle står inför, vilket gör att konkurrensen om företagsetableringar, medborgare och turister hårdnar. Genom att arbeta strategiskt med stadsutveckling i en nära samverkan mellan kommun, fastighetsägare, handel och besöksnäring ges de bästa förutsättningarna för att skapa en bra helhetsupplevelse, som stärker platsens attraktionskraft. Vi är därför gärna en aktiv part i att utveckla såväl en enskild kommersiell fastighet som ett helt område.

I en hållbar samhällsutveckling spelar också dialogen med medborgarna en avgörande roll, eftersom det är de människor som nyttjar staden, orten eller fastighetsområdet, och fyller den med ett värdefullt innehåll. Att vara fastighetsägare innebär så mycket mer än att bara förvalta byggnader. Vi har genom en rad olika projekt ett nära samarbete med kommuner och andra instanser för att kunna ha en direkt dialog med och bidra till medborgarnas bästa. Tillsammans kan vi skapa förutsättningar för att leverera bra och trygga bostäder.

Det finns förväntningar på fastighetsägare att ta ett större samhällsansvar genom att stötta kommunerna kring bostadssociala frågor. Vi för en dialog med kommunerna i dessa frågor kopplat till den enskilda kommunens utmaningar och hur föreningen tillsammans med fastighetsägaren på orten kan bidra i arbetet. Det kan röra sig om hemlöshet och integration eller riktade insatser för svaga grupper på bostadsmarknaden.

Du väljer själv vilka delar du vill ha hjälp med så hittar vi en lösning som passar just ditt utvecklingsprojekt. Välkommen att höra av dig till oss för mer information.

- Projektledning
- Strategisk rådgivning
- Kommunikationsarbete
- Utbildning och föreläsningar
- Samverkan med din kommun inom bostadssociala frågor