Bostadsmarknaden

Fastighetsägarna använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies

Ok

Bostadsmarknaden

De bostadssociala instrument som finns idag fungerar inte tillräckligt bra eller inte alls. Och de räcker framförallt inte. Att få ut fler bostäder på den öppna bostadsmarknaden är en grundläggande förutsättning för att lösa bostadsproblemen. Det måste ske genom olika åtgärder som ökar byggandet, som i sin tur leder till bättre fungerande flyttkedjor, samt en ökad rörlighet på bostadsmarknaden. En ny social bostadspolitik måste samla en bredpartipolitisk uppslutning och riktas till hushållen, inte till företag. En ny social bostadspolitik måste motverka segregation och stärka sammanhållningen genom att utmana både privata och kommunala fastighetsägare att bidra.

Kraven på hållbarhetsprövningen av den ekonomiska planen och intygsgivarnas ställning måste skärpas för ett utökat konsumentskydd, och därmed bättre förhållanden för den övertagande föreningen, vid köp av nybyggda bostadsrätter. Regler som rör bostadsrättshavarens rätt till förändring av sin bostadsrätt måste förtydligas.

Fastighetsägarna tycker:

 • En blocköverskridande bostadspolitisk överenskommelse måste till och verka för en fungerande, inkluderande och rörlig bostadsmarknad
 • Hyresbostadsmarknaden måste reformeras
 • Bostadsrättslagen behöver uppdateras och moderniseras.
 • Dagens hyresmarknad har upphört att fungera.
  Nödvändiga reformer kring hyresbostadsmarknaden måste innefatta att:
 1. Hyresgäst och hyresvärd ges rätt att fritt avtala om hyra för nyskapade lägenheter.
 2. Parterna kommer själva överens om hyresnivån och andra villkor i hyresavtalet.
 3. Möjligheter att komma överens om årlig hyresförändring kopplad till index.

 4. Efter en del av reformperioden införs avtalsfrihet även vid inflyttning i ledigblivna bostäder.

 5. Efter minst 10 år avtalsfrihet också för befintliga hyreskontrakt, med möjlighet till gradvis intrappning av ny målhyra.

 6. Offentlig fördjupad hyresstatistik som ökar transparensen på marknaden.

 7.  Besittningsskydd, rätt att få hyran skälighetsprövad, bytesrätt samt rätt att hyra ut i andrahand bevaras.