Fastighetsmarknaden

Fastighetsägarna använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies

Ok

Fastighetsmarknaden

Äganderätten är en av de viktigaste grundstenarna för den svenska rättsordningen. På den bygger både vår privaträtt och vår straffrätt. Privat äganderätt är en förutsättning för ekonomisk utveckling. Att äga och förvalta fastigheter är en högt beskattad verksamhet, vilket driver upp kostnaderna och gör det svårt att tillgodose efterfrågan på bostäder och lokaler.

Fastighetsägarna tycker:

  • Respekten och förståelsen för äganderätten måste öka och egendomsskyddet stärkas.
  • Regelverket kring fastighetsägande måste effektiviseras och vara mindre kostsamt.
  • Upplåtelse av bostäder och lokaler ska inte beskattas högre än andra verksamheter.
  • Öppna upp monopol där det är möjligt för en konkurrens som skapar bättre service och lägre priser. Renoveringsbehov måste få styra. Regeringen måste skapa långsiktigt hållbara förutsättningar för renovering och energieffektivisering av byggnader 

Trots att det finns uttalade löften och ambitioner från politiken om att regelbördan ska lätta upplevs regelbördan öka. Regelförbättring kring fastighetsägande är en viktig åtgärd för att underlätta och främja tillväxten i Sverige. Sverige har en tendens att överimplementera EU-regler. Exempel finns inom hissar, arbetsmiljö och skatt. Detta förfarande, som brukar benämnas goldplating, måste upphöra.

För de naturliga monopolen måste det finnas en skarp reglering och övervakning från en kraftfull myndighet, så att kunderna på monopolmarknaderna kan känna sig trygga.

Taxekonstruktioner måste utformas så att de uppmuntrar till energi- och effektiviseringsåtgärder. Höga fasta avgifter som kombineras med lägre rörliga kostnader fungerar i motsatt riktning.

Inte sällan sker myndigheters tillsyn av fastighetsägare vid olika tillfällen, utan någon som helst hänsyn till varandra vilket är extra kännbar för mindre företag. Myndigheterna saknar också som regel en helhetsbild över de lagar och regler som finns. Olika myndigheter bevakar sina egna intressen och kontroller sker inom begränsade områden vid varje tillfälle. Tillsynen blir helt enkelt fragmentarisk. Vidare varierar kvaliteten på tillsynen och tillsynsavgifterna kraftigt över landet. De krav som därmed ställs på fastighetsägaren varierar utifrån på vilken kommun fastigheten befinner sig i

Hyresgäster har redan idag ett mycket starkt skydd mot oskäliga hyror och mot otillbörliga beteenden från sin hyresvärd genom hyreslagen och bruksvärdesystemet. I ljuset av detta samt mot bakgrund av fastighetsägarens ansvar för sin fastighet menar vi att de regler som finns idag om att hyresgästerna ska lämna tillstånd till ombyggnad kan tas bort. Fler inskränkningar i bostadsföretagens självbestämmande är inte bara onödiga, utan också kontraproduktiva. De förlänger redan långa processer och driver därmed upp kostnader ytterligare.