Planering och byggande

Fastighetsägarna använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies

Ok

Planering och byggande

I internationella jämförelser sticker Sverige ut när det gäller planprocessernas långa ledtider. Den behöver effektiviseras. Med en rimligt detaljerad översiktsplan, skulle efterföljande steg i planprocessen kunna hanteras i ett sammanhang. Medborgardialog sker i samband med översiktsplanering och detaljgranskningen skulle kunna begränsas till ett tidsbegränsat tillfälle. Eftersom många byggherrar i dag inte mäktar med dagens ledtider bidrar förslaget också till att öka konkurrensen på byggmarknaden. Mer bindande översiktsplaner möjliggör ett ökat privat planinitiativ.

Fastighetsägarna tycker:

  • Gör översiktsplanen bindande
  • Begränsa överklagandemöjligheten
  • Modernisera miljöbalken för att främja rätt byggande
  • Relevanta och skarpa byggregler med fokus på förvaltningsskede ger bra byggnader
  • Stöd och subventioner är ofta kontraproduktiva och minskar konkurrensen

 Regeringen måste gå vidare med att begränsa rätten att överklaga. Regeringen har sökt effektivisera överklagandeprocessen genom att ta bort en instans. Fortfarande är dock överklagandemöjligheterna generösa när det gäller vilka som får överklaga och vilka kommunala beslut som kan överklagas.

Miljöbalken är viktig. Exemplen när Miljöbalken hindrar byggande eller medför att det som uppförs inte är det mest hållbara blir dock allt fler. Som exempel täcker riksintressen idag mer än hälften av Sveriges yta och tillämpningen av dem är som en våt filt över behövlig utveckling och bostadsbyggande. I en tid där bostadsbristen är alarmerande har vi inte råd att dras med ett regelverk som sätter käppar i hjulet för en hållbar utveckling. Regeringen behöver granska hur hela Miljöbalken kan moderniseras för att främja rätt byggande.

Byggnader ska stå under en lång tid. Regeringen har aviserat en översyn av byggreglerna. Det är välkommet men får inte ske på bekostnad av kvalitet. Såväl Plan- och bygglagen, Plan och Byggförordningen som Boverkets byggregler behöver renodlas till att endast innefatta essentiella krav med fokus på långsiktigt hållbara byggnader.

Bidrag och stöd till företag minskar konkurrensen. En uppenbar risk är att direkt stöd till byggföretag bara medför ökade vinster i byggbranschen men att en åsyftad ökning av byggandet inte kommer till stånd. Ska skattemedel användas som stöd för bostadsbyggande måste de riktas till de som stödet är tänkt att gynna.