Skatter och finansiering

Fastighetsägarna använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies

Ok

Skatter och finansiering

Att äga och förvalta fastigheter är en högt beskattad verksamhet, vilket driver upp kostnaderna och gör det svårt att tillgodose efterfrågan på bostäder och lokaler.

Fastighetsägarna tycker:

  • Upplåtelse av bostäder och lokaler ska inte beskattas högre än andra verksamheter.

Vi vill skapa skatteneutralitet mellan olika boendeformer. Idag missgynnas hyresrätten i skattesystemet. Den har fått stå tillbaka, till exempel genom att ROT-avdraget bara gäller för villor och bostadsrätter. Den obalansen kan begränsas genom två reformer som vi föreslagit.

För det första bör fastighetsskatten på hyresrätter slopas. Hyresrätten är idag dubbelbeskattad. Den kommunala fastighetsavgiften gör att hyresvärden måste betala skatt både på den vinst som uppstår i verksamheten och för själva ägandet av fastigheten.

Att en vinst ska beskattas är självklart, men inte att även det redskap som behövs för att tillhandahålla tjänsten – det vill säga fastigheten – ska beskattas. Så är det inte i andra branscher. Den som till exempel tillverkar och säljer kylskåp behöver inte betala skatt för de maskiner som behövs för tillverkningen.

För det andra vill vi att det införs en låg moms på bostadshyror. Idag betalar fastighetsägare moms på i princip alla varor och tjänster, vilket driver upp hyresnivåerna och kostnaderna för nyproduktion. Med en låg moms på hyrorna kan fastighetsägaren dra av ingående moms fullt ut i sin verksamhet. På så sätt minskar fastighetsägarens kostnader och hyrorna kan hållas nere.

Men moms på hyran kräver ett beslut på EU-nivå. I avvaktan på det bör därför ett ROT-stöd införas för hyresrätten med 50 procent av utgifterna på arbete.