Stadsutveckling

Fastighetsägarna använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies

Ok

Stadsutveckling

Erfarenheter från att driva stadsutvecklingsprojekt visar att när initiativet kommer från näringslivet är det ofta tungrott.

Fastighetsägarna tycker:

  • Sverige behöver en nationell stadspolitik för utveckling av hållbara städer.
  • I varje ort och stad bör det finnas minst ett nätverk, till exempel Business Improvement Districts (BIDs), mellan det offentliga och lokalt näringsliv med avsikten att utveckla både utveckla platsen och dess fastighetsmarknad.
  • Regeringen måste minska regelbördan och skapa förutsättningar även för mindre orter och städer där jämställdhet och mångfald ska genomsyra resultat och processer.

Regelbördan och antal tillstånd som krävs för att initiera och driva tillfälliga stadsutvecklingsprojekt som i förlängningen kan bli permanenta måste minska. Erfarenheter från pågående BIDs i Sverige och internationellt är överlag positiva. Politiker och kommunala tjänstemäns inställning till lokala BID-initiativ behöver stärkas.