Branschfakta

Fastighetsägarna använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies

Ok

Branschfakta

Här finner du fakta och statistik om fastighetsbranschen.

 

Nyckeltal för fastighetsföretagen  
Antal företag 76 428
Antal anställda 43 693
Källa: SCB  
* Uppgift om antal företag avser 2014 och uppgift om antal anställda avser 2013  
   
Antal bostäder i flerbostadshus 2 332 253
- varav  
hyresrätter 1 399 913
bostadsrätter 930 835
ägarlägenheter 458
uppgift saknas 1 047
Källa: SCB (2013)  
   
Lägenheter i flerbostadshus efter ägarkategori 
- Allmännyttan 682 453
- Fysiska personer 159 705
- Stat, kommun, landsting 5 299
- Övriga juridiska personer 111 938
- Bostadsrättsföreningar 930 835
- Svenska aktiebolag 433 155
- Kooperativa hyresrättsföreningar 7 821
- Uppgift saknas 1 047
Källa: SCB (2013)  
   
Antal personer som bor i hyresrätt 2 528 410
Källa: SCB (2013)  
   
Antal kommuner med balans/obalans på bostäder  
- Underskott 156
- Balans 98
- Överskott 35
Källa: Boverkets Bostadsmarknadsenkät (2014)   
   
Antal byggda hyresrätter per år  
-2005 7 465
-2006 10 467
-2007 8 865
-2008 9 890
-2009 6 718
-2010 5 389
-2011 6 085
-2012 8 052
-2013 10 508
Källa: SCB  
   
Antal tusentals kvm uthyrningsbar yta i kommersiella lokaler  
- Hyreshus, bostadsdel 170 406
- Hyreshus, lokaldel 94 645
- Industrienhet 129 676
Källa: SCB, Fastighetstaxeringsregistret (2014)
* Hyreshus omfattar flerbostadshus (hyres- och bostadsrätt) samt olika typer av lokalhus
   
Samlat fastighetsvärde för alla skattepliktiga fastigheter: 7 380 999 000 000
Källa: SCB, Fastighetstaxeringsregistret (2014)

 

Antal lägenheter i riket efter hustyp och upplåtelseform 
  Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt Uppgift saknas
Småhus 84 421 80 201 1 834 144 1 198
Flerbostadshus 1 399 913 930 835 458 1 047
Övriga hus 68 760 10 217 0 150
Totalt 1 553 094 1 021 253 1 834 602 2 395
Källa: SCB (2014)