Etik och god sed

Fastighetsägarna använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies

Ok

Etik och god sed

För att fastighetsägarnas näringsverksamhet ska vara uppskattad och allmänt respekterad, krävs att vår organisation och våra medlemmar ständigt arbetar för att fastighetsförvaltningen sker på ett seriöst sätt. Detta innebär bland annat att medlemmarna skapar goda och förtroendefulla relationer till boende och lokalinnehavare.

Etiska regler

Ett viktigt rättesnöre i detta arbete är att ha en gemensam etik och god sed för vårt arbete. Vi har i detta syfte ställt upp etiska regler. Medlemmar i Fastighetsägarna ...

 • Värnar om goda och förtroendefulla relationer till sina kunder – hyresgäster och bostadsrättshavare – och bemöter dem därför med omsorg, respekt och hänsyn.
 • Uppträder alltid korrekt i det dagliga, löpande förvaltningsarbetet såväl mot hyresgäster och bostadsrättshavare som mot den som söker bostad eller lokal.
 • Är tillgängliga för hyresgäster och bostadsrättshavare och ger dem löpande information om vad de behöver veta för sin användning av bostäder, lokaler och gemensamma utrymmen.
 • Sköter och underhåller bostäder, lokaler och gemensamma utrymmen så att de motsvarar den service och standard som överenskommits.
 • Låter miljöhänsyn ingå i fastighetsförvaltningen och ger hyresgäster och bostadsrättshavare den information och de praktiska förutsättningar som krävs för att de ska kunna ta sitt miljöansvar.
 • Informerar i god tid berörda hyresgäster och bostadsrättshavare om planerade underhålls-, förbättrings- och ändringsåtgärder av lägenheterna och fastigheten i övrigt och ger dem tillfälle att ställa frågor och lämna synpunkter på planerade åtgärder.
 • Åtgärdar fel snarast och begränsar olägenheter vid t.ex. en reparation.
 • Ingriper mot hyresgäst eller bostadsrättshavare som inte iakttar vad som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten.
 • Försöker att lösa eventuella problem i samförstånd och ser tvister inför myndighet som en sista utväg.
 • Tar avstånd från svarthandel liksom mutor och andra otillbörliga förmåner.

Ansvarsnämnder

I varje regionförening finns en ansvarsnämnd. Den har till uppgift att besluta om åtgärder mot medlemmar som inte sköter förvaltningen av sina fastigheter eller på annat sätt bryter mot god sed på hyresmarknaden. Anmälan till nämnden kan göras av såväl enskilda hyresgäster och hyresgästorganisationer som myndigheter, medlemsföretag och tjänstemän inom Fastighetsägarna.

Ansvarsnämnden kan genom beslut om erinran eller varning rikta kritik mot försumliga fastighetsägare för att få dem att vidta rättelse. I mer allvarliga fall kan nämnden föreslå styrelsen att utesluta fastighetsägare ur föreningen. Nämnden kan också behandla andra frågor som rör god sed på hyresmarknaden.

Ansvarsnämndens beslut kan överklagas till Fastighetsägarna Sveriges Etiska Nämnd. Läs mer om Ansvarsnämder.

Etiska Nämnden

Etiska Nämnden bevakar efterlevnaden av de etiska reglerna på central nivå. Läs mer om Etiska Nämnden. Dess uppgift är att:

 • pröva överklagande av beslut av förenings ansvarsnämnd
 • avge rådgivande yttranden i etiska frågor från Fastighetsägarna Sveriges styrelse, föreningsstyrelse eller förenings ansvarsnämnd
 • ta initiativ till och stimulera en fortlöpande diskussion om god etik inom fastighetsbranschen.

Kontaktperson:
Har du frågor? Kontakta: marie.ohrstrom@fastighetsagarna.se

Sidan uppdaterades augusti 2017