Organisation

Fastighetsägarna använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies

Ok

Organisation

Fastighetsägarna är en federation bestående av Fastighetsägarna Sverige och fyra regionföreningar.

Fastighetsägarna Sveriges ledningsorganisation består av följande delar. 

Fullmäktige

Fastighetsägarna Sveriges fullmäktige sammanträder på hösten varje år och består av 41 ledamöter, valda av de regionala föreningarna. Fullmäktiges viktigaste uppgifter är att fastställa Fastighetsägarna Sveriges årsredovisning samt att välja ledamöter till Fastighetsägarna Sveriges styrelse.

Styrelse

Fastighetsägarna Sveriges styrelse består av ordförande, nio ledamöter och fyra suppleanter, valda av Fastighetsägarna Sveriges fullmäktige, och med vd som föredragande. Styrelsen sammanträder normalt sex gånger per år.

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen för Fastighetsägarna har ansvar för att de mål som anges i verksamhetsinriktningen kan uppnås på ett effektivt sätt samt att hela organisationen agerar enhetligt mot omvärlden.

Gruppen ska verkställa styrelsen för Fastighetsägarna Sveriges beslut och samordna verksamheten i Fastighetsägarna Sverige samt med föreningarna. Ledningsgruppen står också till förfogande för Fastighetsägarna Sveriges vd inför dennes beredning av styrelseärenden.