Organisation

Fastighetsägarna använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies

Ok

Organisation

Fastighetsägarna är en federation bestående av Fastighetsägarna Sverige och fyra regionföreningar.

Fastighetsägarna Sveriges ledningsorganisation består av följande delar. 

Fullmäktige

Fastighetsägarna Sveriges fullmäktige sammanträder på hösten varje år och består av 41 ledamöter, valda av de regionala föreningarna. Fullmäktiges viktigaste uppgifter är att fastställa Fastighetsägarna Sveriges årsredovisning samt att välja ledamöter till Fastighetsägarna Sveriges styrelse.

Styrelse

Fastighetsägarna Sveriges styrelse består av ordförande, nio ledamöter och fyra suppleanter, valda av Fastighetsägarna Sveriges fullmäktige, och med vd som föredragande. Styrelsen sammanträder normalt sex gånger per år.

VD-rådet

VD-rådet ska säkerställa samverkan och samordning inom federationen Fastighetsägarna. VD-rådets arbete skall ha tyngdpunkten på övergripande och strategiska frågor, liksom på att inspirera och motivera hela federationen.