Måste föreningen ha en auktoriserad revisor?

Svar: Nej, bara om det står i stadgarna men en revisor måste föreningen alltid ha. Revisor väljs på föreningsstämman.

Större föreningar måste dock ha åtminstone en godkänd revisor. Som större förening räknas de föreningar där två av nedanstående villkor är uppfyllda:

  1. mer än 50 anställda
  2. balansomslutningen större än 40 miljoner kronor
  3. nettoomsättningen större än 80 miljoner kronor.