FAQ för BRF

Fastighetsägarna använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies

Ok

Vanliga frågor om ekonomisk förvaltning för bostadsrättsföreningar


Ska vi amortera eller inte?

Svar: Styrelsen bör planera föreningens ekonomi på ett sådant sätt, att de som bor i huset idag bär sina egna utgifter. Genom att planera föreningens ekonomi i ett- och flerårsbudgetar, baserade på en underhållsplan, kan styrelsen planera så att nyupplåning och amorteringar sker på ett förutsägbart och rättvist sätt för föreningens medlemmar över tiden.

Det innebär att det i vissa fall kan vara lämpligt att använda överlikviditet för amorteringar, och i vissa fall för att justera årsavgiften. Genom att planera föreningens finansiering utifrån föreningens ekonomi och dess fastighets skick, vilket de flesta styrelser gör, minimeras risken att styrelsen kan upplevas missgynna vissa medlemmar.

Om ni önskar en genomlysning av föreningens ekonomi får ni gärna kontakta Fastighetsägarna Service för en offert.


Är fastighetsskatten avskaffad?

Svar: Nej, den finns kvar och beräknas med 1 procent på taxeringsvärdet för lokaler.


Måste föreningen ha en auktoriserad revisor?

Svar: Nej, den finns kvar och beräknas med 1 procent på taxeringsvärdet för lokaler. Större föreningar måste dock ha åtminstone en godkänd revisor. Som större förening räknas de föreningar där två av nedanstående villkor är uppfyllda:

  1. mer än 50 anställda
  2. balansomslutningen större än 40 miljoner kronor
  3. nettoomsättningen större än 80 miljoner kronor.

Var i bokföringen redovisas vinsten på den upplåtna lägenheten?

Svar: I balansräkningen under eget kapital bokförs upplåtelsen uppdelad på insats och upplåtelseavgift.


Vem beslutar om avgiftshöjning i föreningen?

Svar: Det vanligaste är att styrelsen fattar beslutet. I vissa fall kan det vara stämman som beslutar. Det är i så fall reglerat i stadgarna.


Vilket regelverk ska föreningen välja, K2 eller K3?

Svar: För fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som är skyldiga att upprätta årsredovisning enligt årsredovisningslagen har Bokföringsnämnden (BFN) tagit fram nya regelverk. Huvudregelverket kallas K3, men för de flesta fastighetsägare och bostadsrättsföreningar kan den förenklade varianten K2 tillämpas.

Båda regelverken ska tillämpas fr o m kalenderåret 2014.

K3 måste tillämpas av större företag, det vill säga de som uppfyller två av nedanstående tre kriterier minst två år i rad:
– Företaget har fler än 50 anställda
– Företaget har mer än 40 miljoner kronor i balansomslutning
– Företaget har mer än 80 miljoner kronor i nettoomsättning

Det är vanligt att sammanfatta skillnaderna i de båda regelverken med att K2 anger ”hur man ska göra” medan K3 anger ”hur man kan tänka” när årsredovisningen upprättas. För fastighetsägare och bostadsrättsföreningar är skillnaderna jämfört med tidigare främst synen på hur investeringar och hur avskrivningarna på dessa ska hanteras.

I dagsläget finns ingen enhetlig uppfattning bland revisorer och förvaltare om vilket regelverk som är mest lämpligt. För de företag och bostadsrättsföreningar som äger ett mindre antal fastigheter bör det förenklade K2 regelverket vara fullt tillräckligt, och det är även det regelverk som de flesta av våra kunder har valt att tillämpa.Till sidans topp ›

 

 

Kundservice/Felanmälan ▸

08 – 617 76 00


Medlemsrådgivning ▸

020 – 510 511

Kundportalen Entré


Ditt digitala kontor | Logga in ▸

Läs mer om Entré här ▸