Systematiskt brandskyddsarbete – SBA

Fastighetsägarna använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies

Ok

Den som äger en fastighet ansvar för brandskyddet

Varje år dör cirka 120 människor i bränder i Sverige. Oftast handlar det om bränder i bostäder, som hade kunnat undvikas om det funnits ett fungerande brandskydd.

Enligt lag är det du som fastighetsägare, eller styrelseledamot i bostadsrättsföreningen, som är ansvarig för brandskyddet i fastigheten. Det är alltså du som ska vidta de åtgärder som krävs för att förhindra brand. Och det är du som ska se till att det finns rutiner om olyckan ändå är framme. Händer något är det dessutom viktigt att det förebyggande brandskyddsarbetet finns dokumenterat på rätt sätt för att du ska vara skyddad i en ansvarssituation.


SBA – Systematiskt brandskyddsarbete

Det betyder att alla fastighetsägare är skyldiga att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete – SBA. Det handlar både om åtgärder som underlättar utrymning och släckning, men också säkerhetsåtgärder som förebygger så att bränder inte uppstår huvud taget.

Fastighetsägaren förväntas även dokumentera sitt brandskydd. Dokumentationen ska vara tillräcklig för att säkerställa underhåll och säkra att det vidtas skäliga brandskyddsåtgärder, både tekniska och organisatoriska. I en bostadsrättsförening bör det systematiska brandskyddsarbetet ingå i underhållsplanen.

Hör av dig om du vill ha hjälp, tips och råd i brandsäkerhetsarbetet.

Vi kan hjälpa dig med tillsyn och dokumentation enligt Lagen om skydd mot olyckor. Att ta proffshjälp med det arbetet ger tryggare boende och gör det lättare att följa lagar och regler.

Magnus Liljegard 
Tel: 08-617 75 38
magnus.liljegard@fastighetsagarna.se