GDPR

Fastighetsägarna använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies

Ok
2017-12-18

GDPR

Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft år 2018. Fastighetsägarna Service har gjort ett omfattande arbete med att genomlysa sina system och processer för att säkerställa att vi uppfyller lagens alla krav.

Det återstår en del arbete och anpassning till de nya reglerna men vi kommer att vara klara när lagen träder i kraft.

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar kan förbereda sig på följande sätt:

1. Ha kontroll på de som är hyresgäster och medlemmar i
    bostadsrättsföreningen genom att säkerställa att det är
    rätt uppgifter ni har registrerade för era hyresgäster/
    medlemmar.

• Genom hyresavtalet har ni sk. laglighet att behandla
   eventuella personuppgifter.

2. Behandlingen av personuppgifter sker enbart i den
    omfattning som kan behövas för att fullgöra ändamålet
    av behandlingen, nämligen att tillhandahålla bostad/
    lokaler och skicka meddelanden samt hyresavier. 

3. Gallra personuppgifter som inte är aktuella att spara.

• Vi rekommenderar att personuppgifter inte bevaras
   under en längre tid än vad som är nödvändigt med
   hänsyn till ändamålen med behandlingen. 

4. Informera era hyresgäster och medlemmar om:

 • att ni kommer att behandla deras personuppgifter
    och att ändamålet med behandling av eventuella
    personuppgifter är för att kunna genomföra aktuellt
    uppdrag. (Tillhandahålla bostad/lokaler och skicka
    meddelanden samt hyresavier).

 • att ni tar ansvar för att eventuella personuppgifter
    som behandlas av er eller det personuppgiftsbiträde
    som ni utser används endast för avsedda ändamål
    samt att de skyddas mot obehörig åtkomst och
    användning.

 • att behandlingen av eventuella personuppgifter sker
    enligt Dataskyddsförordningens (GDPR) regler,
    innebärande bl.a. att personuppgifter rättas, gallras m.m.

 • att registerutdrag på eventuella personuppgifter som är
    registrerade kan erhållas efter skriftlig begäran till XX
    (namnet på fastighetsägaren). 

5. Anslut er till Fastighetsägarna sk. GDPR Uppförandekod (kommer
    inom kort), då den ger god vägledning i många fall. 

6. Gör en förteckning över vilka register/system som ni använder
    och var ni lagrar eventuella personuppgifter.

• Personuppgifter bör sparas på hårddisk eller sk. molnet-
   lösning med separat lösenord och inte enbart i maillådan. 

7. Avslutningsvis se till att ni till ert förvaltaravtal med er Förvaltare
    har en bilaga som är ett ”Personuppgiftbiträdesavtal”, vilket
    innebär att Förvaltaren därmed påtar sig samma ansvar som ni
    och även säkerställer att personuppgiftbiträdet på begäran
    samarbetar med tillsynsmyndigheten (Datainspektionen i Sverige)
    samt bistår personuppgiftsansvarig med att se till att
    skyldigheterna enligt Förordning 2016/679 (om skydd för fysiska
    personer med avseende på behandling av personuppgifter…..)
    artikel 32-36 fullgörs.

Har ni gjort ovanstående så är ni bra förberedda och redo för de förändringar som GDPR kan innebära för er som fastighetsägare. 

Har ni frågor eller behöver ytterligare vägledning så hör gärna av er! Våra jurister kan omvandla snårig lagstiftning till handfasta råd!

Kommentera

Kommentarer

Kommentera

Kommentera