Arrende, tomträtt, annan nyttjanderätt samt servitut

Fastighetsägarna använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies

Ok

Arrende, tomträtt, annan nyttjanderätt samt servitut

När du ska låta andra nyttja din byggnad eller din mark är det klokt att ta reda på vad lagen säger. Vad behöver du tänka på som fastighetsägare? Vilka är dina skyldigheter och rättigheter? Vi erbjuder juridiskt biträde i frågor om arrende- och nyttjanderätt samt tomträtt och servitut.

När det uppstår tvister handlar dessa oftast om avtalstolkningar – man är helt enkelt inte överens om vad man kommit överens om. En viktig fråga är alltid avgifterna.

Det finns många skäl till att avtal kan vara otydliga. Många avtal är gamla, och en hel del lagar och regler kan ha förändrats sedan de skrevs. Ett avtal, som inte är korrekt skrivet eller felrubricerat kan vara ogiltigt eller vara en helt annan juridisk upplåtelseform.

Använder man fel upplåtelseform kan man förlora både pengar och möjligheten att disponera över sin egen fastighet på önskat sätt. 

Arrende, nyttjanderätt, servitut och hyra och går in i varandra, och det är viktigt att hålla isär dem för att inte riskera att göra rättsförlust.

Arrende betyder att man betalar för att få nyttja mark – vid jordbruksarrende kan ibland även hus ingå.

De fyra arrendeformerna är jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende samt lägenhetsarrende. För de olika arrendeformerna är lagreglerna olika. Bostadsarrende upplåtet på felaktigt sätt kan till exempel i stället visa sig vara ett lägenhetsarrende och ett jordbruksarrende kan visa sig vara hyra.

Nyttjanderätt är den form som har sämst skydd för användaren.

Servitut kan till exempel avse utfart, ledning eller brunn.

De kan vara av två typer, frivillig (avtalsservitut) eller genom fastighetsbildning (officialservitut) som görs av lantmäteriet. I båda fallen behövs juridisk expertis.

Tomträttsfrågor handlar nästan alltid om avgälden, alltså hyran för tomten.

För att det ska bli rätt här handlar det om att kunna göra korrekta värderingar, kunna argumentera, och övertyga motparten om sin egen insikt och vilja till lösning. Allt i syfte att hålla tomträttsavgälden på en acceptabel nivå.

När det blir tvister avgörs dessa av domstol eller i förekommande fall arrendenämnden. Då behövs alltid ett erfaret biträde som företräder fastighetsägaren.