Bostadsrätt

Fastighetsägarna använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies

Ok

Att äga en fastighet tillsammans

Många som köper en bostadsrätt tänker inte på att man då också blir delägare i en fastighet. Föreningen äger huset och dess styrelse har därmed ett stort ansvar. Ett ansvar vi kan hjälpa dig att axla. Fastighetsägarna Service har lång erfarenhet av samarbete med styrelserna i ett stort antal bostadsrättsföreningar i Stockholm.

Ju mer du som styrelsemedlem i din BRF vet om styrelsens ansvar för bostadsrättsföreningen – om rutiner, lagar och regler – desto bättre chanser har du att göra ett bra jobb. Vilka formella regler måste följas? Hur fattar man beslut, hur hanterar man protokoll – och hur informerar man medlemmarna? Det sista är kanske viktigast av allt för att styrelsearbetet ska fungera. Om styrelsen gör fel kan det bli rättsliga följder. Eller skapa onödiga konflikter inom styrelsen, eller med medlemmarna.

 

Det finns många sätt att ta reda på dessa saker. Dels går det naturligtvis att läsa sig till, dels kan man fråga våra jurister inom bostadsrätt när det behövs. Men ett bra första steg är att gå en utbildning hos oss, som ger en bra grund inom bostadsrättsjuridik att arbeta vidare från.

Stadgar

Ett av de viktigaste dokumenten att följa är föreningens stadgar. Dessa reglerar förhållandet mellan föreningen och medlemmarna. Det är viktigt att det är tydligt var ansvaret för olika saker ligger.

 

Frågor om detta kommer oftast upp när något händer. Vem har ansvar för balkongerna, är det lägenhetsinnehavaren eller föreningen? Lägenheternas ytterdörrar? Rördragningarna? Golven i lägenheterna?

Vad bestämmer styrelsen och vad beslutar stämman

Det handlar också om det juridiska ansvaret. Vilka beslut ska styrelsen fatta och vilket ansvar har den? Vilka frågor måste beslutas av stämman? Arbetet i en bostadsrättsförening ska fungera så att styrelsen ansvarar för löpande förvaltning, medan stämman ska fatta beslut om till exempel vissa ombyggnader.

 

Många föreningar vill skriva mycket omfattande stadgar, som ofta gränsar till ordningsregler. Det är dock lämpligare att separera stadgarna från ordningsreglerna.

Ladda ner våra mönsterstadgar som pdf. De kan utgöra en bra grund för din förenings stadgar, men stadgar måste naturligtvis alltid anpassas till respektive förening. För att på bästa sätt justera stadgarna till era förhållanden rekommenderar vi starkt att du kontaktar våra duktiga fastighetsjurister på exempelvis medlemsrådgivningen 020–510 511.

Ekonomisk plan

Alla bostadsrättsföreningar måste ha en ekonomisk plan. I vissa situationer behöver den revideras. Vi kan hjälpa till att bedöma när. Vi kan hela processen med planen – från att beskriva fastigheten till genomgång av insatser, andelstal och årsavgifter, till den ekonomiska prognosen. Det ska också utföras en känslighetsanalys och innan allt är klart ska intygsgivning med två intygsgivare utsedda av Boverket göras.

Om det efter det att den ekonomiska planen upprättades händer något som gör att bedömningen av föreningens verksamhet förändras väsentligt, får föreningen inte upplåta lägenheter med bostadsrätt förrän en ny ekonomisk plan har gjorts. En ny plan behövs dock inte bara för att en enstaka lägenhet, som inte tidigare varit upptagen i planen, ska säljas.

 

En styrelse som upplåter bostadsrätt utan att upprätta en ny ekonomisk plan när det krävs, kan dömas till böter. Det är inte alltid så lätt för en styrelse att avgöra när en ny plan måste upprättas. Vi hjälper dig gärna att göra den bedömningen.

Var innehåller en ekonomisk plan?

En ekonomisk plan ska bland annat innehålla en uppställning av era insatser, andelstal och årsavgifter, samt en ekonomisk prognos och en känslighetsanalys som visar föreningens ränte- och inflationskänslighet.

 

Att upprätta en ny ekonomisk plan är ett stort projekt, som i många delar kräver juridisk rådgivning. Kontakta oss gärna så leder vi dig rätt från början. Vi hjälper dig med alla delar av planen och när den är upprättad ser vi till att den granskas av två intygsgivare. Intygsgivarna bedömer bland annat om beräkningarna är vederhäftiga och om den ekonomiska planen framstår som hållbar. Slutligen registrerar vi den nya planen hos Bolagsverket.

Erfaren bostadsrättsjurist

Många BRF:er väljer att anlita extern expertis för förvaltning (både teknisk och ekonomisk) och fastighetsskötsel. Fastighetsägarna Service kan hjälpa till med alla dessa tjänster, liksom ett antal andra juridiska spörsmål. När det kommer till bostadsrätt och juridik är vi en trygg partner att luta sig mot.
 

Vanliga juridiska tjänster för bostadsrättsföreningar:

  • Kapitaltillskott. Sänker boendekostnaden och höjer marknadsvärdet.
  • Bedömning av om en förening ligger på gränsen till att bli en oäkta förening
  • Inhyrd ordförande vid årsstämman. Kan all formalia, och är neutral.
  • Nya andelstal. Behövs exempelvis när vindar görs om till bostadsrätter.